Nieuws

Video: Tips voor optimale graslandbemesting

Gepubliceerd op
24 april 2023

Sjon de Leeuw legt uit waarom het nu zo belangrijk is om nauwkeurig te bemesten. ''Het aanscherpen van de regelgeving, de versnelde afbouw van derogatie, de hoge kuntmestprijzen en de stikstofdiscussie leidt er toe dat we nog zorgvuldiger moeten omgaan met onze mest,'' merkt hij op. Hij geeft in deze video vier praktische tips.

Deze tips en adviezen kunnen leiden tot wel drie- tot vierhonderd kilo extra drogestofopbrengst per hectare grasland. Met een ruwvoerprijs van twintig cent per kg drogestof is dat zestig tot tachtig euro per hectare. In deze video geeft Sjon de Leeuw binnen het project Bemest op z'n Best vier tips voor een goede bemesting van grasland op zandgrond en laat hij voorbeelden zien hoe het wél en niet moet.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

    Over de KringloopWijzer

    De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL