Nieuws

Video: Tips en adviezen voor optimale kuil

Gepubliceerd op
3 mei 2024

Koeien & Kansen-deelnemer Rijk Baltus in Middenmeer legt graag uit hoe hij een optimale kuil maakt. Hij laat zien hoe hij dat doet en wat het hem oplevert.

In deze video benoemt melkveehouder Rijk Baltus voordelen van netjes werken tijdens het inkuilen, waar hij zo min mogelijk conserverings- en inkuilverliezen heeft een positief effect op de resultaten in de KringloopWijzer "En dat is niet alleen op eiwit van eigen land, maar ook CO2 uitstoot en je bodemoverschot,'' merkt Rijk.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

    Meer tips

    Over de KringloopWijzer

    De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL