Nieuws

Video: Optimale stikstofbenutting door de veestapel

Gepubliceerd op
22 september 2023

Koeien & Kansen-deelnemer Maurice van Erp in Maren-Kessel legt in deze KringloopTIP uit welke maatregelen hij treft om te komen tot een optimale stikstofefficiëntie van zijn veestapel.

In deze video gaat Maurice van Erp in op een drietal maatregelen. Hij past op zijn bedrijf bijvoorbeeld zomerstalvoeren toe. Maakt lasagnekuilen en doet er alles aan om het ruw eiwitgehalte in het rantsoen laag te houden. Hij laat zien hoe hij deze maatregelen toepast en wat voor effect dat heeft op zijn stikstofefficiƫntie in de KringloopWijzer.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

    Meer tips over zomerstalvoeren

    Een van de tips dit Maurice van Erp gaf was zomerstalvoedering. Wil jij weten over het toepassen van zomerstalvoeren in het najaar? Lees dan onderstaande KringloopTIP voor meer informatie:

    Over de KringloopWijzer

    De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL