Nieuws

Video: Optimale opbrengsten zonder kunstmest

Gepubliceerd op
8 maart 2024

Koeien & Kansen-deelnemer Peter Oosterhof legt in deze KringloopTIP uit hoe hij zonder kunstmest, toch een zo hoog mogelijke droge stofopbrengst per hectare weet te realiseren.

In deze video geeft Peter aan hoe hij dat doet. Hij zet optimaal in op kruidenrijk grasland, kiest ervoor zijn koeien zoveel mogelijk te laten weiden, zodat hij beschikt over veel weidemest. En probeert met zo min mogelijk machines op het land te komen. Hij licht in onderstaande video toe hoe hij zonder kunstmest streeft naar optimale opbrengsten.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

    Meer kringlooptips over beweiden

    Over de KringloopWijzer

    De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL