Nieuws

Video: Het effect van kruidenrijk grasland

Gepubliceerd op
29 januari 2023

Wat is de meerwaarde van kruidenrijk grasland binnen de kringloop? Wat voor effect heeft het op bodem, gewas, vee en mest? Hans Dirksen legt het uit in deze video.

Hans Dirksen, eigenaar van Dirksen Management Support, gaat in deze video in op de voordelen van kruidenrijk grasland. Hij vertelt hier over op het demoveld in 2022 in Beusichem.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

    Over de KringloopWijzer

    De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL