Nieuws

Video: Bodem en bodembeheer

Gepubliceerd op
25 augustus 2022

Binnen de KringloopWijzer vind je alleen een overzicht van de bodembenutting op bedrijfsniveau. Zit je onder het gemiddelde ten opzichte van de referentiegroep kijk dan op perceelsniveau waar de problemen zitten? Hoe je dat doet legt Dick Jan Koster uit in deze video.

Dick Jan, adviseur bij PPP-Agro Advies, duikt onder meer aan de hand van een profielkuil de bodem in en laat zien waar mogelijke knelpunten liggen en geeft enkele tips en adviezen voor een betere bodembeheer.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

    Over de KringloopWijzer

    De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL.