Nieuws

Video: Belang van vers gras

Gepubliceerd op
5 oktober 2022

Hoe kun je het eiwit van eigen land optimaal benutten? Sjon de Leeuw legt in deze video uit wat het belang van vers gras hierin is. En hoe je ervoor zorgt dat je beschikt over voldoende vers gras dat de koeien graag willen eten.

Sjon de Leeuw, adviseur bij PPP-Agro Advies, geeft in deze video onder andere tips en adviezen over het optimaal benutten van vers gras. Hij legt onder andere uit hoe je de verliezen kunt beperken door bijvoorbeeld Nieuw Nederlands Weiden.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

    Over de KringloopWijzer

    De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL