Nieuws

Video: 300 dagen weiden

Gepubliceerd op
8 februari 2024

Koeien & Kansen-deelnemer Peter Oosterhof legt in deze KringloopTIP uit hoe hij zijn koeien minimaal 300 dagen laten weiden. Zodra de bodem het toelaat en er gras staat gaan de koeien overdag een paar uurtjes naar buiten.

In deze video geeft Peter aan hoe hij dat doet. Hij laat zien hoe hij stripgrazing toepast en benoemt de voordelen voor optimaal beweiden. Hij schetst daarbij de randvoorwaarden voor zowel de koe als de bodem. En niet te vergeten de ondernemer. Wil jij weten hoe hij dat doet? Hij legt het uit in onderstaande KringloopTIP

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

    Meer kringlooptips over beweiden

    Over de KringloopWijzer

    De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL