Nieuws

Streef naar de optimale Voerefficiëntie (VE)

Gepubliceerd op
18 oktober 2016

Voer efficiënt omzetten in melk is een belangrijk onderdeel van duurzaam koeien melken. Het leidt tot lagere stikstof- en fosfaatexcreties, minder ammoniakemissie en minder broeikasgassen. Daarnaast is voeding op veel bedrijven vaak een flinke kostenpost. Het in beeld brengen van de Voerefficiëntie (VE) en het sturen hierop heeft een gunstig effect op zowel het milieu als de kostprijs. Maar hoe bepaal je en beïnvloed je als ondernemer de Voerefficiëntie op het bedrijf?

Voerefficiƫntie staat voor kilogram geproduceerde meetmelk per kilogram droge stof voeropname. Om de VE te bepalen is het nodig de voeropname in kilogrammen droge stof te registreren. Dit kost enige inspanning en de mogelijkheid om voer te wegen. Veel (kracht)voerleveranciers zullen u hierbij graag adviseren en beschikken meestal over een rekenprogramma.

VE hangt samen met intensiteit

De optimale VE is niet voor ieder bedrijf hetzelfde. Op een extensief bedrijf, met veel eigen ruwvoer zal dit lager zijn dan op een intensief bedrijf waar veel (kracht)voer wordt aangekocht. De geschatte gemiddelde VE bij melkkoeien in Nederland ligt op 1,3 kilogram. En voor de gehele veestapel net iets boven 1 kilogram. In de KringloopWijzer gaat het om een goede VE van de hele veestapel.

Goede kwaliteit ruwvoer

Een goede VE begint bij goede kwaliteit (eigen)ruwvoer van gras en mais, aangevuld met passend krachtvoer. Zodanig dat energie en eiwit de juiste verhouding hebben qua hoeveelheid en snelheid. Voor een goede eiwitbenutting is voldoende energie nodig van goede kwaliteit. Het mengen van voer verbetert de benutting. Elke hap is dan in balans. De basis is een goed functionerende pens en een regelmatig vretende koe (veel maaltijden), zodat pH schommelingen in de pens gering zijn.

Melkproductie bepalend voor VE

Melkproductieniveau is de andere belangrijke factor. Een hoogproductieve veestapel zal makkelijker een hoge VE realiseren. Zo ligt de VE bij verse koeien hoger dan bij oudmelkte koeien. Dat geldt ook voor oude koeien ten aanzien van vaarzen. Oude koeien hebben een hogere VE dan vaarzen.

Bepaal streefwaarde voor VE

Ga na of het bepalen van de VE mogelijk is. Het is zeker de moeite waard. Stel een haalbaar maar uitdagend doel vast en streef daarna. Is de VE lager dan de streefwaarde neem dan de voeding (samen met uw adviseur) onder de loep!

 

Relatie VE en methaanemissie (bron: Koeien & Kansen)
Relatie VE en methaanemissie (bron: Koeien & Kansen)