Nieuws

Stel nu bedrijfsdoelen voor 2021

Gepubliceerd op
7 december 2020

Begin januari starten veel ondernemers met het afsluiten van de mestboekhouding en verzamelen ze langzamerhand alle informatie voor het invullen en indienen van de KringloopWijzer. Start hier op tijd mee. Deze informatie helpt u bij het maken van een goede bedrijfsanalyse. Op basis van deze kennis kunt u voor 2021 nieuwe bedrijfsdoelen stellen.

De laatste maand van het jaar is aangebroken. Tijd om alvast voor te sorteren op 2021. In januari zullen veel ondernemers de administratie rondom de mestboekhouding afsluiten. Dit is het moment om de KringloopWijzer in te vullen. Afhankelijk van de zuivelfabriek waar u de melk levert dient u deze in te vullen voor 1 maart of 15 mei 2021.  Het klinkt nog ver weg, maar als u op tijd de KringloopWijzer invult kunt u de balans opmaken en doelen stellen voor het nieuwe jaar. De KringloopWijzer is daarbij een goed hulpmiddel en kan ingezet worden als management- en sturingsinstrument binnen uw bedrijfsvoering. 

Maak een uitdagend plan

Op basis van deze informatie over 2020 kunt u een plan maken en nieuwe doelen stellen voor 2021.  Door te leren van de fouten van het afgelopen jaar en je te focussen op verbeterpunten tilt u uw bedrijfsvoering naar een hoger plan. Maak samen met uw adviseur een passend plan met uitdagingen en laat u hierin coachen. Als u op tijd een goede analyse maakt, dan kunt het komende jaar gericht naar deze doelen toewerken. Dit werkt motiverend en leidt vaak tot een positief bedrijfsresultaat. Het leidt vaak niet alleen tot een hogere mineralenbenutting of hogere grasopbrengsten, maar het levert ook financieel vaak een plus op.

Houd het hele jaar de vinger aan de pols en spiegel de resultaten door het jaar heen aan de gestelde doelen en stuur tijdig bij waar nodig. Maak hierbij gebruik van kracht van de KringloopWijzer als management- en sturingsinstrument.