Nieuws

Organische stof verhogen door aanvoer van compost

Gepubliceerd op
24 november 2022

Bodem staat volop in de belangstelling. De bodem is namelijk een van belangrijkste productiefactoren binnen een agrarisch bedrijf. Sommige gronden hebben van nature een hoge vruchtbaarheid, bijvoorbeeld vette kleigronden en anderen zijn van nature schraal, zoals de arme zandgronden. Hoe zorg je optimaal voor de bodem? En welke bijdrage kan compost hieraan leveren?

Start met het beoordelen van de bodemvruchtbaarheid aan de hand van kengetallen uit de bodemanalyse. Kijk vervolgens naar de fysieke eigenschappen van de bodem en combineer deze informatie met elkaar. Wettelijk gezien zijn alleen stikstof en fosfaat van belang, maar om de bodem goed te kunnen beoordelen is inzicht in andere elementen net zo belangrijk.

Daarvoor heb je een uitgebreid bodemonderzoek nodig. In dit onderzoek staan ook andere kengetallen, zoals Mg, K, Na, en Ca. Dit zijn allemaal ‘chemische’ elementen die bepalend zijn en een bijdrage leveren aan het bodemleven.

Als het gaat om bodemvruchtbaarheid speelt er veel meer dan alleen de aanwezigheid (hoeveelheid en verhouding) van deze elementen. Het ‘andere’ wat er speelt heeft een effect op het vasthoudend vermogen van de eerder genoemde elementen, maar ook het vochtvasthoudend vermogen en de bewerkbaarheid. Onder het begrip 'andere' verstaan we de soort en de hoeveelheid organische stof.

Organische stof

Organische stof staat vaak centraal en is een bindende factor wat betreft de mate van bodemvruchtbaarheid. Op veengronden en de ‘vette’ kleigronden is organische stof overmatig aanwezig, terwijl deze op de schrale zandgronden vaak een stuk lager ligt.

Verhogen van organische stof in de bodem is niet eenvoudig. Jarenlang grasland heeft een bewezen positief effect op de organische stof, maar besluit je een keer de grond te bewerken leidt dat direct weer tot veel afbraak. Aanvoermogelijkheden zijn er ook. Op bedrijven waar het van toepassing is kan er CCM/MKS geteeld worden. Het overgebleven stro geeft een mooi aanvoer van organische stof.

Compost verhoogt organische stof

Een andere methode is de aanvoer van compost. Dit is aanvoer van een plantaardig restproduct zoals selectief ingezamelde groenten, fruitschillen, grasmaaisel, bladeren en snoeihout die door micro-organismen bijna tot humus zijn afgebroken.

Via de verschillende aanvoerbronnen kan de compost zuiver zijn, maar ook verontreiniging (zoals stukjes plastic) bevatten. Hier zijn meerdere keurmerken voor.

Om de bodemvruchtbaarheid te stimuleren wordt de aanvoer van stikstof en fosfaat in compost maar gedeeltelijk meegeteld voor de mestwet, namelijk N voor 10% en fosfaat voor 50%.

Met compost is er binnen de wetgeving een mogelijkheid om de bodemkwaliteit op het gebied van organische stof te verbeteren, waar u de jaren erna de vruchten van plukt.

    Over de KringloopWijzer

    De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL

    Elke twee weken publiceert het project: Mijn KringloopWijzer, een tip. Met deze informatie kunnen ondernemers direct aan de slag in de praktijk.