Nieuws

Nauwkeurige mesttoediening levert 60 euro per hectare op

Gepubliceerd op
12 januari 2023

Zorgvuldige graslandbemesting levert veehouders geld op. Volgens Zwier van der Vegte snijdt het mes aan twee kanten: “Het zorgt voor vermindering van ammoniakemissie, maar de verspilling van stikstof is in mijn optiek nog onderbelicht.

Netjes werken levert drie- tot vierhonderd kilo extra drogestofopbrengst per hectare op. Met een ruwvoerprijs van twintig cent per kg drogestof is dat zo maar zestig tot tachtig euro per hectare.”

In het artikel Nauwkeurig werken met drijfmest maakt duidelijk het verschil in Melkveebedrijf belicht Zwier het voordeel van netjes bemesten én hoe je dat in samenwerking met de loonwerker in de praktijk voor elkaar krijgt.