Nieuws

Meer eiwit van eigen land

Gepubliceerd op
26 februari 2024

Waar ligt de sleutel voor meer eiwit van eigen land (EEL)? Binnen het project Home Home Made Eiwit zijn verschillende maatregelen in kaart gebracht die jou als ondernemer kunnen helpen om meer eiwit van eigen land te realiseren.

Als ondernemer kun je aan verschillende knoppen binnen je bedrijfsvoering draaien. Stuur bijvoorbeeld op:

 • Het verlagen van de verhouding Ruw Eiwit*/kVEM verhouding (g/kVEM) in het rantsoen
 • Het verhogen van het aandeel vers gras in het rantsoen (%)
 • Het verhogen van het aandeel graskuil in het rantsoen (%)
 • Het verhogen van het ruw eiwitgehalte van de graskuil* (g/kg droge stof)
 • Minder krachtvoer en bijproducten (kg per 100 kg meetmelk)
 • Het verlagen van het Ruw eiwitgehalte in krachtvoer en bijproducten** (g/kg)
  * Ruw eiwit totaal
  **kg bijproducten omgerekend naar 90% droge stof

Tool om scores te checken

Binnen het project Home Made Eiwit is een tool ‘Radardiagram’ ontwikkeld dat jou kan helpen de hoeveelheid eiwit van eigen land te verhogen. (zie toelichting)
Deze tool begint bij het berekende percentage eigen eiwit in de KringloopWijzer. Dit percentage geeft aan hoeveel procent van het eiwit dat door de veestapel is opgenomen, geproduceerd is op het eigen bedrijf.

Intensiteit niet de enige factor

Als eerste speelt de intensiteit een belangrijke rol in het aandeel eiwit van eigen land, ten opzichte van het aandeel aangekocht eiwit. Hoe extensiever een bedrijf, hoe beter het in zijn eigen eiwitbehoefte kan voorzien. De intensiteit van een bedrijf ligt vaak voor een groot gedeelte vast. Maar ook tussen bedrijven met dezelfde hoeveelheid melk per hectare, kunnen de verschillen groot zijn. Naast intensiteit spelen dus ook andere factoren een rol, waar jij als ondernemer wel invloed op hebt en op kunt sturen.

Draaien aan de knoppen

Uit de dataset met 300 deelnemers blijkt dat bij iedere ton meer melk per hectare, bedrijven gemiddeld 1,4% minder EEL realiseren. Dat zou voor een bedrijf met 20.000 kg melk per ha, dus 14% minder EEL betekenen dan voor een bedrijf met 10.000 kg melk per ha. Toch zien we dit niet altijd terug in de resultaten. Sterker nog: het blijkt dat het aandeel eigen eiwit ook nog wel 5 tot 10 procentpunten kan toenemen. Het Home Made Eiwit-Radardiagram laat zien aan welke knoppen je kunt draaien om zoveel mogelijk EEL te winnen én te benutten.

Sturen op meer eigen eiwit van eigen land

Als ondernemer kun je bijvoorbeeld sturen op het verlagen van de verhouding Ruw Eiwit/ kVEM rantsoen door bijvoorbeeld aanpassen van mestgift of tijdstip maaien.
Of door het verhogen van het aandeel vers gras in het rantsoen door bijvoorbeeld meer uren weidegang toe te passen gras of meer vers gras aan te bieden in de stal. Ook het verhogen van het aandeel graskuil in plaats van aangevoerde producten heeft een positief effect op het percentage eiwit van eigen land. Dat geldt ook voor het verhogen van het ruweiwitgehalte van de graskuil. Minder krachtvoer en bijproducten versterken werkt eveneens positief op dit kerngetal. Verstrek je wel kracht- en bijproducten? Let dan vooral op het ruw eiwitgehalte van het product.

Analyseer je Eiwit van Eigen Land

Met een snelle scan kun je als melkveehouder eenvoudig het eiwit van eigen land analyseren. Die brengt direct in beeld hoe de uitgangspositie is (goed, gemiddeld of ruimte voor verbetering), gerelateerd aan intensiteit en grondsoort. In de scan wordt eerst het kengetal eiwit van eigen land over drie jaren vergeleken met vergelijkbare bedrijven. Daarna laat het radardiagram zien hoe jouw bedrijf op de zes factoren scoort ten opzichte van andere bedrijven en waar mogelijkheden voor verbetering zijn. Benieuwd naar een snel scan? Klik hier

Toelichting Home Made Eiwit Radardiagram

In het radardiagram wordt de EEL-score uitgedrukt ten opzichte van een referentiegroep van gelijke intensiteit. Het laat in één keer zien waar jouw bedrijf goed op scoort en waar je wellicht nog wat kan verbeteren. In deze radar zijn 6 factoren opgenomen die zijn voortgekomen uit praktijkervaringen binnen het project ‘Home Made Eiwit’ en de analyse van KringloopWijzer-data. Het gaat hierbij om rantsoen gerelateerde kengetallen. Naast intensiteit hebben deze factoren de grootste invloed op het uiteindelijke percentage EEL en geven daarmee handvatten om meer eigen eiwit te benutten:

 • Ruw Eiwit*/kVEM verhouding (g/kVEM), hoe lager hoe beter
 • Aandeel vers gras in het rantsoen (%), hoe hoger hoe beter
 • Aandeel graskuil in het rantsoen (%), hoe hoger hoe beter
 • Ruw eiwitgehalte graskuil* (g/kg droge stof), hoe hoger hoe beter
 • Gevoerd krachtvoer en bijproducten (kg per 100 kg meetmelk), hoe lager hoe beter
 • Ruw eiwitgehalte krachtvoer en bijproducten** (g/kg), hoe lager hoe beter
  * Ruw eiwit totaal
  **kg bijproducten omgerekend naar 90% droge stof
Klik op de afbeelding
Klik op de afbeelding

  Over de KringloopWijzer

  Over de KringloopWijzerDe KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL