Nieuws

Meer aandacht voor benutting eigen eiwit in het rantsoen

Gepubliceerd op
6 december 2021

De rekenregel voor ‘eiwit van eigen land’ kent vanaf 2021 een aanpassing. Dat betekent dat we nu bij het opstellen van de rapporten van de KringloopWijzer over 2021 deze wijziging terugzien in het resultaat. Voorheen had de hoeveelheid geteelde eiwit een centrale rol, maar vanaf 2021 is het belangrijk dat het eigen geteelde eiwit ook gevoerd wordt. Wat betekent dat voor de praktijk?

Eiwit van Eigen Land werd tot 2020 berekend door het geoogste eiwit te delen door het gevoerde eiwit. Dit kun je globaal uitdrukken in de volgende breuk:

100% * geteelde hoeveelheid eiwit


Hoeveelheid eiwit in het rantsoen

In de nieuwe berekening telt alleen het eiwit mee dat van het eigen land is geoogst en dat ook daadwerkelijk aan de veestapel wordt gevoerd. Afgevoerd of verkocht voer en voerraad toe- of afnames tellen dus niet meer mee voor het aandeel eiwit van eigen land. Dit leidt tot de volgende breuk:

 

100% * eigen geteelde eiwit dat ook gevoerd is


Hoeveelheid eiwit in het rantsoen

Deze nieuwe rekenwijze zal voor verschillende bedrijven nogal wat impact hebben op het resultaat in de KringloopWijzer. Zo zullen extreme uitschieters meer afvlakken en zal over de hele linie het niveau wat lager zijn.

Het effect van droge koeien op het resultaat

Een belangrijke diergroep waarbij je als ondernemer nog winst kunt behalen is het drachtige en niet melkgevende vee. Dit is een groep dat een flinke hoeveelheid ruwvoer weet weg te werken op jaarbasis. In de praktijk krijgen deze dieren vaak het herfstgras, omdat dit gras niet goed genoeg is voor het melkvee. 

Als je in de toekomst meer resultaat wilt boeken op het aandeel eiwit van eigen land (eigen eiwit in het rantsoen) is het wenselijk hier anders mee om te gaan.  Het drachtige en niet melkgevende vee heeft op rantsoenniveau vaak voldoende aan een Ruw Eiwit gehalte (ex NH3) van ongeveer 120 à 125 gram per kg droge stof. Herfstgras bevat vaak een veel hoger gehalte. Als je deze dieren daarnaast weinig of geen mais of minimaal hooi verstrekt dan krijgen deze dieren een rantsoen dat te rijk is aan eiwit.  Dit is eiwit dat deze dieren dan slechts matig benutten. Eiwit dat juist interessant is om te verstrekken aan de melkgevende koeien. Als je het herfstgras geeft aan de droge koeien, betekent dat voor sommige ondernemers dat zij extra eiwit aan moeten kopen voor het melkvee. Dit leidt tot een stijging van de voerkosten. Met als extra gevolg dat het ‘% eiwit van eigen land’ lager is.

Over de KringloopWijzer

De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL