Nieuws

Let op: Voer niet teveel eiwit tijdens weideperiode

Gepubliceerd op
4 mei 2023

Een hoog RE-gehalte in het rantsoen leidt tot een hoge stikstofuitscheiding via mest en daardoor tot een hogere verplichte mestafvoer. Dat brengt de KringloopWijzer in beeld. Door ook tijdens de weideperiode goed te letten op de eiwitvoeding kan op jaarbasis onnodige mestafvoer worden voorkomen.

Vers gras

In de weideperiode nemen de koeien gras op. Het RE-gehalte van dit gras is soms hoog en wisselt soms sterk gedurende het jaar sterk. Het is onder andere afhankelijk van bemesting, weersomstandigheden, snedezwaarte en het moment in het jaar. Om te weten hoeveel eiwit de koeien opnemen via vers gras is het aan te bevelen om een paar keer per jaar een vers gras monster te nemen. Maar ook via verschillende openbare meetnetten is informatie te verkrijgen over de gehaltes van vers gras (Zie bijvoorbeeld de Versgrasupdate op de site van Veeteelt).

Let op RE in weiderantsoen

Vaak zijn de resultaten van een vers gras monster binnen een week bekend. Met deze actuele informatie en de voersamenstelling van het aanvullende ruwvoer en krachtvoer kun je uitrekenen of de koeien niet teveel eiwit krijgen tijdens het weiden. Bij teveel eiwit voeren kan het rantsoen, met de informatie van het vers gras monster, tijdig worden bijgestuurd door bijvoorbeeld meer mais bij te voeren i.p.v. graskuil, of door het voeren van een eiwitarm bijproduct of te kiezen voor een krachtvoersoort die minder RE bevat.

Door ook tijdens de weideperiode scherp te zijn op de eiwitvoeding hou je op jaarbasis het RE-gehalte van het rantsoen in de hand en voorkom je onnodige kosten voor mestafvoer of aankoop van duur eiwitrijk krachtvoer.

    Over de KringloopWijzer

    De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL