Nieuws

Benut ruwvoer optimaal door voldoende kuilopslag

Gepubliceerd op
10 juli 2017

Meer aandacht voor de bovenste 50 centimeter of hoger van de ruwvoerkuilen levert geld op. Investeer in extra sleufsilo's om het ruwvoer volgende jaar optimaal te kunnen opslaan. Geen ruimte op het erf voor extra opslag, breng dan het teveel aan ruwvoer naar de grasdrogerij. Benut zo het dure ruwvoer van eigen land optimaal.

De formules van de Kringloopwijzer beginnen met de VEM behoefte van de hele veestapel minus de VEM uit aangekocht voer. De restpost is dus VEM uit eigen geteeld voer.
Analyses over meerdere jaren uit de database van Dirksen Management Support laten zien dat gemiddeld 55% van het melkgeld opgaat aan het kopen van voer en het maken van eigen voer. Op basis van deze analyse blijkt dat er steeds meer krachtvoer wordt gevoerd, terwijl de melkproductie minder snel stijgt dan de hoogte van de gras- en maiskuilen.

Grasbrokken

Nu de eerste twee snedes overal in de kuil zitten en de kuilplaten op veel bedrijven al vol zitten, is het goed om na te denken wat je gaat doen met het aankomende gras. Zo kun je besluiten (een deel) van het schone ruwvoer naar de grasdrogerij te brengen om er grasbrokken of balen gedroogd gras van te laten maken. Breng schoon eiwitrijk najaargras naar de grasdrogerij. Ondanks de relatief hoge kosten, leidt de productie van een grasbrok tot minder verliezen van het eigen dure ruwvoer. Bovendien hangt er ook een prijskaartje aan de aankoop van krachtvoer.Uit onderstaande tabel blijkt dat een het eindproduct rond de 22 cent per kilogram droge stof schommelt. Je heb dan hoogwaardig krachtvoer van eigen land op het erf, zonder dat je extra stikstof en fosfor aanvoert, wat je bij de aankoop van andere (kracht)voeders wel hebt.

Indicatie kosten grasdrogen per kilo droge stof

Drogen 15,5
Transport 4 à 5
Bigbags toeslag 0,75
Teruglevering * 0,75
Totaal 21 tot 22 cent

* Bij een grote afstand wordt vaak een toeslag gehanteerd voor teruglevering in verband met extra kilometers

Extra kuilopslagen

Een andere optie is het creëren van extra kuilopslagen, zodat er volgend jaar minimaal twee kuilplaten leeg zijn om de eerste snede in te kunnen kuilen. Liefst met een afmeting van totaal 2x 50 meter bij weidegang, en 2x100 meter of 3x70 meter als de koeien in de zomer op stal blijven. Ook het investeren in een extra en/of betere kuilopslag lijkt spannender dan het is.

Waardebepaling van het gras

Lengte silo 50
Breedte silo 9
Hoogte silo 2
Hoogte kuil 2,25
Inhoud ton ds 250
Waarde gras bij 10 cent per kg ds € 25.000
Waarde gras bij 15 cent per kg ds € 35.000

Stel je investeert in silowanden voor een silo van 50 meter lang. De kosten hiervoor liggen, afhankelijk van het type wand, tussen 100 en 150 euro per meter wand bij een wand van 2 meter hoog. Bij  een investering inclusief grondwerk van ruim 20.000 euro met een rentepercentage van 2,5% betekent dat je 500 euro extra uitgeeft per jaar om het dure voer goed op te slaan.

Aandachtspunten voor een goede kuil

Zorg dat de kuil niet meer dan 50 centimeter boven de wanden uitkomt om broei te voorkomen en daarnaast een goede inschatting van het eigen ruwvoer te kunnen maken. Bij een rijkuil in een sleufsilo klopt de berekening wat betreft de inhoud van de kuil vaak niet en wordt het bepalen van uw ruwvoerpositie een lastige opgave. Bijvoorbeeld doordat er drie meter boven een sleufsilowand van 1,5 meter is ingekuild, waardoor de totale hoogte 4,5 meter is. Hierdoor is het bepalen van de inhoud moeilijk en is het niet duidelijk hoeveel de dieren voorgeschoteld krijgen.

De gebruikelijk partijopmeting brengt slechts de verhouding van gras, mais en weidegras in het totale kringloopwijzer rantsoen in beeld. Hoeveel de dieren opnemen, wordt berekend via het welbekende koemodelde CVB formules.

Broei geeft uiteraard ook ongewenste effecten in de voeding. Zo zorgt het dat het ureum in de melk vaak stijgt. Dat is wel weer goed voor de (procentuele) stikstofwinst in de BEX van de kringloopwijzer, maar niet voor de portemonnee van de ondernemer.

Economische en milieutechnische resultaten 

Kortom doe investeringen die in eerste plaats goed zijn voor de financiële boekhouding.Als ze daarnaast ook een positief effect hebben op de resultaten van de kringloopwijzer is dat mooi meegenomen. De Kringloopwijzer geeft niet anders weer, dan wat je als ondernemer de afgelopen 365 dagen hebt gedaan op gebied van voeding en bemesting. ''Als u over 2017 andere resultaten wilt in de Kringloopwijzer, moet u vandaag weten wat u anders doet dan vorig jaar. En bedenk altijd; als u blijft doen wat u altijd deed, u blijft houden wat altijd kreeg/had'', aldus Hans Dirksen van DMS.