Nieuws

Bemest grasland niet (teveel) na droogte

Gepubliceerd op
9 september 2022

Na een groeizaam voorjaar kregen we te maken met een gortdroge zomer waardoor er veel minder gras is geoogst. Doordat veehouders minder gras geoogst hebben kampen ze met een krappe ruwvoerpositie. Nu de eerste regen valt zal het gras weer gaan te groeien. De vraag is dan ook hoe zorg ik voor een optimale grasgroei komend najaar?

De jaren 2018 en 2019 waren droog. Uit deze jaren hebben we geleerd dat er na een droge periode nog veel stikstof in de bodem zit. Tijdens droogte staat de grasgroei zo goed als stil en neemt plant geen stikstof op. Nadat er regen is gevallen komt de nog aanwezige stikstof weer beschikbaar voor de plant. Dit zorgt ervoor dat het eiwitgehalte in het gras weer omhoog schiet.

Op basis van deze ervaringen uit voorgaande droge jaren is het advies op terughoudend te zijn met bemesten of het helemaal achterwege te laten. Het gras bevat vaak voldoende eiwit in droge periodes. Bovendien is eind augustus bijna overal nog de laatste drijfmest uitgereden. De stikstof uit die drijfmest moet ook nog benut worden.

Na een droge periode is op veengrond nauwelijks of geen stikstofbemesting meer nodig als gevolg van de mineralisatie die opgang komt na regen. Op klei- en zandgrond kan eventueel tot half september nog een kleine kunstmestgift gegeven worden. Bij weiden is een gift 15-20 kg N/ha maximaal. Voor maaien ligt deze gift op 30 – 35 kg kg N/ha.


    Over de KringloopWijzer

    De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL