Nieuws

Actualisatie van energiebehoeftenormen voor melkkoeien

Gepubliceerd op
12 januari 2023

De energiebehoeftenormen voor onderhoud, beweging in een ligboxenstal, melkproductie, negatieve energiebalans, dracht en beweiding voor Holstein Friesian melkkoeien zijn geactualiseerd. Ook zijn de lichaamsgewichten en de jeugdgroei meegenomen in deze update. Deze actualisatie was gewenst omdat de vorige energiebehoeftenormen zijn gebaseerd op onderzoek uitgevoerd vóór 1975.

In opdracht van en gefinancierd door ZuivelNL, stichting CVB en het Ministerie van LNV heeft Wageningen Livestock Research de energiebehoeftenormen voor onderhoud, beweging in een ligboxenstal, melkproductie, negatieve energiebalans, dracht en beweiding voor Holstein Friesian melkkoeien geactualiseerd. Ook zijn de lichaamsgewichten en de jeugdgroei geactualiseerd. Deze actualisatie was gewenst omdat de vorige energiebehoeftenormen zijn gebaseerd op onderzoek uitgevoerd vóór 1975 en uit literatuuronderzoek bijvoorbeeld bleek dat de energiebehoefte voor onderhoud in de tijd tussen 1975 en heden substantieel is toegenomen. In vergelijking met de oude energiebehoeftenormen zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

  1. Gemiddelde koegewicht is toegenomen van 650 naar 675 kg.
  2. Energiebehoefte voor onderhoud is verhoogd met 26% voor droogstaande koeien en 15% voor lacterende koeien
  3. De gemiddelde efficiëntie waarmee koeien uit metaboliseerbare energie melk kunnen produceren is verhoogd met ongeveer 10%.
  4. Voor beweging in ligboxenstallen is voor lacterende koeien een 10% toeslag boven de energiebehoefte voor onderhoud ingerekend (dit bleek niet nodig voor droogstaande koeien)
  5. De energiebehoefte voor dracht is verhoogd met ongeveer 300 VEM per dag
  6. Voor onbeperkt weidende lacterende koeien is een energietoeslag boven de energiebehoefte voor onderhoud en beweging in een ligboxenstal ingerekend van 30% terwijl voorheen werd gerekend met een energietoeslag van 20% boven de energiebehoefte voor onderhoud.
  7. De energiebehoefte voor jeugdgroei zijn aangepast met als aanpassing dat ook derde en 4e kalfskoeien nog een geringe VEM-behoefte voor jeugdgroei hebben.

De aangepaste lichaamsgewichten en aanpassingen in VEM behoeften zijn beschreven in twee openbare CVB Documentatierapporten en in een geactualiseerd CVB Tabellenboek Voeding Herkauwers 2022. Deze documenten zijn te downloaden op de CVB website www.cvbdiervoeding.nl.

De aangepaste energiebehoeftenormen zullen verder verwerkt worden in de BEX en Kringloopwijzer.