Nieuws

Aanpassingen in beeld voor KringloopWijzer 2019

Gepubliceerd op
2 december 2019

In de KringloopWijzer versie 2019 zijn diverse aanpassingen gedaan ten opzichte van de versie van 2018. Zo worden vanaf 2019 de fosforgehalten van alle melkleveringen direct doorgegeven naar de centrale database KringloopWijzer (CD KLW). Deze aanpassing en andere wijzigingen zijn samengevat in een overzichtelijke factsheet.

In de factsheet KringloopWijzer is overzichtelijk weergeven welke aanpassingen er zijn gedaan voor 2019 om de KringloopWijzer verder te optimaliseren. De belangrijkse aanpassingen op een rij:

  • Per 1 januari 2019 worden ook de fosforgehalten van alle melkleveringen automatisch doorgegeven aan de centrale database KringloopWijzer. Dit betekent dat de bepaling van de fosfaatexcretie in de mest vanaf 2019 gebaseerd zal zijn op de werkelijke hoeveelheid fosfor in de melk en niet meer op het voorheen standaardgehalte van 0,97 gram fosfor per kilogram melk. Is het fosforgehalte in de melk hoger dan 0,97 g/kg dan zal dit een verlagend effect hebben op de fosfaatexcretie in de mest.
  • Ook is er een aanpassing gedaan bij het uitrijden van mest met een sleepvoetenmachine. De sleepvoetenmachine mag van 2019 alleen gebruik worden in combinatie met het verdunnen van mest met een deel water en twee delen drijfmest.. Hier hoort een andere ammoniakemissie bij. Deze is dan ook aangepast in de KringloopWijzer.
  • Vanaf 2019 kan via een koppeltool de bodemanalyses automatisch worden gekoppeld aan de geregistreerde percelen bij RVO. De tool werkt op basis van GPS coordinaten. Bij het nemen van een grondmonster worden dan ook de GPS coordinaten van het bemonsterde oppervlak geregistreerd.
  • Mestvergisting met eigen rundveedrijfmest is nu ook opgenomen in de KringloopWijzer. Het uitgangspunt hierbij is dat de verse mest vergist wordt en dat de methaanemissie vanuit de mestopslag minder wordt. Daarnaast wordt ook de stikstof en fosfaatstroom van de te verwerken mest en het uitgaande digestaat volledig in beeld gebracht.

Naast deze aanpassingen zijn er nog een groot aantal kleine wijzigingen gedaan die bijdragen aan een verdere optimalisatie en gebruiksvriendelijkheid van de KringloopWijzer.

Lees hier de factsheet met alle aanpassingen.