Nieuws

Aandacht voor levensduur veestapel

Gepubliceerd op
9 oktober 2020

Veel melkveehouders zijn vanwege het fosfaatstelsel afgelopen jaren minder jongvee gaan houden. Aangezien u als veehouder over minder jongvee beschikt om de melkkoeien te vervangen, is het belangrijk om de koeien langer op uw bedrijf te houden. In de praktijk blijkt het vaak lastig om deze levensduur van de koeien te verlengen. Kijk eens kritisch naar uw veestapel.

Hoe oud worden de koeien op uw bedrijf? Koeien die vaker dan 4 keer een kalf hebben gekregen, produceren gemiddeld 3 kilogram meer melk per dag dan een vaars. Dat betekent meer melkgeld per koe. Daarnaast zorgt het opfokken van minder jongvee voor een lagere kostenpost. Het opfokken van kalf tot koe kost al snel tussen de 1500 à 2000 euro per dier.

Veestapel in kaart brengen

Om een duurzamere veestapel te realiseren is het goed om voor uw bedrijf in kaart te brengen wat de redenen van afvoer van vee zijn en aandacht te schenken aan de belangrijkste reden van afvoer. Kijk kritisch naar de vruchtbaarheid en uiergezondheid op uw bedrijf. Hoeveel inseminaties heeft u nodig voor een dracht en hoeveel koeien gaan er weg vanwege uierproblemen? Is dit opvallend hoog dan is het goed om hier met een veearts of specialist, mee aan de slag te gaan.

Huisvesting belangrijk aandachtspunt

Een andere belangrijke reden voor afvoer is de invloed van belemmeringen in de stal. Stel u als ondernemer zelf een aantal kritische vragen:

  • Hoe is de staat van de vloer. Is deze ruw en droog of juist glad waardoor de dieren makkelijk kunnen uitglijden. Is de vloer vlak of zijn er juist veel plekken waar de klauwen beschadigd kunnen raken?
  • Zijn de boxen goed of zie je veel koeien staan of koeien met kale hakken? Observeer het gedrag van de koeien in de stal. Ligt gemiddeld 65% van de veestapel of staan de koeien juist veel koeien in de stal.

Durf kritisch te wezen en ga met uw bevindingen aan de slag. Goede huisvesting draagt bij aan een duurzamere veestapel.  

Een oudere veestapel betekent in de praktijk meer melk per dag, minder jongvee, waardoor er meer ruwvoer is voor de koeien. Verder leidt het tot minder onderhoudsvoer voor de veestapel, minder kosten voor het opfokken van jongvee, minder mestafzet en meer melk binnen de fosfaatrechten. Kortom het levert zowel een economisch voordeel op en het leidt tot betere duurzaamheidsprestaties.