Nieuws

Zorg voor juiste match tussen vraag en aanbod

Gepubliceerd op
3 maart 2016

Het is een uitdaging om met de beschikbare stikstof een maximale grasproductie te realiseren. Nauwkeurig bemesten is daarbij een must. Maak daarvoor eerst een slim rekensommetje.

Een bekende vuistregel is dat voor een eerste snede met een opbrengst van 3.500 kilogram droge stof 100 kilogram werkzame stikstof nodig is uit bemesting. Drijfmest levert in een normale situatie ongeveer 1,5 kilogram stikstof per kuub. Bij 25 kuub is dat 37,5 kilogram. Aanvullend is dan 62,5 kilogram N uit kunstmest nodig.

Voor een verdere optimalisatie is het werkelijke stikstofgehalte in drijfmest en de bodemtemperatuur van belang. Hiervoor is een mestanalyse van de eigen drijfmest noodzakelijk. Bij een hoger stikstofgehalte in drijfmest, meer dan 4 kilogram per kuub, en een hogere bodemtemperatuur levert de drijfmest meer stikstof. In zo’n geval is er minder N uit kunstmest voor de eerste snede nodig. Deze kunstmest stikstof is dan beschikbaar voor latere snedes.

Daarnaast kan de gewenste opbrengst en of het stikstof leverend vermogen van de grond anders zijn, waarbij meer of minder aanvullende werkzame stikstof nodig is. Als laatste kan klaver extra stikstof leveren. Twintig procent klaver levert minimaal 50 kilogram werkzame stikstof per hectare per jaar op, hiervan komt ongeveer 10 kilogram  vrij voor de eerste snede.