Nieuws

Zorg voor goed zaaibed voor mais

Gepubliceerd op
16 april 2020

Nu de temperaturen weer oplopen is het een goed moment om mais te gaan zaaien. Zorg voor een optimale zaaibedbereiding. Een goed zaaibed zorgt voor een snellere opwarming van de bodem en een betere kieming van het zaaizaad. Een aantal tips en adviezen op een rij voor een goede beginontwikkeling van de maisplant.

  • Start met de grondbewerkingswerkzaamheden als de draagkracht van de bodem het toelaat. Een optimaal zaaibed is los en kruimelig en kenmerkt zich door een goede water- en luchthuishouding. Dit  stimuleert een snelle opwarming van bovenlaag van het zaaibed, wat leidt tot een snellere kieming van het zaad en een betere beginontwikkeling van het maisplantje.
  • Zaai niet te vroeg. De kans op schade aan de jonge maisplantjes door vorst neemt hier toe. Zaai de mais bij een minimale bodemtemperatuur van 10 graden Celsius. Het beste tijdstip ligt in de periode van 20 april tot en met 10 mei.
  • Houd bij de rassenkeuze rekening met het tijdstip van zaaien. Zaait u laat doordat u de mais pas zaait na gras, dan is het verstandig te kiezen voor (zeer) vroege rassen, in plaats van middenvroege  maisrassen.
  • Bemest volgens het bemestingsadvies. Dit betekent dat bij in het verleden goed bemeste grond 180 kg N/ha werkzame stikstof moet worden toegediend. Door nawerking van stikstof kan deze gift na scheuren of bij telen van een vanggewas worden verminderd. Wanneer de stikstof met rijenbemesting wordt toegediend kan worden volstaan met 80% van het stikstofadvies. Kijk op bemestingsadvies voor meer adviezen over de bemesting van maïs voor uw specifieke situatie.
  • Afhankelijk van de grondsoort bepaalt u de zaaidiepte. Op zware gronden, zoals klei kiest u voor diepte van 3 à 4 centimeter. Op lichtere zandgronden ligt dat op 5 à 6 centimeter Op deze gronden neemt de kans op uitdroging toe en kan de plant zich moeilijker verankeren in de bodem.
  • De zaaiafstand in de rij tussen twee zaden is afhankelijk van de vroegrijpheidsklasse. Het totaal aantal maiskorrels per hectare variëren tussen de 85.000 en 105.000. Dit hangt mede af van het ras en het tijdstip van zaaien. Bepaal samen met uw loonwerker de optimale plantafstand.