Nieuws

Werken aan kringlooplandbouw

Gepubliceerd op
11 maart 2019

Zorg voor het sluiten van bodem-plant-dier-mest kringlopen op je melkveebedrijf. Dit zorgt niet alleen voor een verbetering van de mineralenbenutting, maar leidt vaak ook tot beter economisch resultaat. In de film Kringlooplandbouw Brabant vertelt onder andere een melkveehouder over de meerwaarde van deze aanpak.

Om tot een optimale bedrijfskringloop te komen zijn een aantal zaken essentieel. Verbeter de bodemvruchtbaarheid, verhoog de efficiënties en beperk verliezen zoveel mogelijk. De basis hiervoor is goede organische mest en een optimaal functionerend bodemleven.

Een ander uitgangspunt bij kringlooplandbouw is het gebruiken van zo min mogelijk energie. Gebruik daarentegen zo veel mogelijk hernieuwbare energie. Gewasresten, voedselresten, procesafval, mest en compost worden vervolgens opnieuw benut of verwerkt tot een nieuw product of grondstof. Goede bodemkwaliteit vormt de basis voor een goede mineralenbenutting. Een bodem die veel organische stof bevat, neemt beter water op en is beter bestand tegen droogte. Ook kan zo’n bodem meer stikstof en mineralen vasthouden. Dit leidt tot een rijker bodemleven en draagt bij aan gezonde gewassen en uiteindelijk een hogere opbrengst.

Melkveehouder Rick Meulebroeks vertelt in de onderstaande video welke maatregelen hij treft om tot een zo optimale bedrijfskringloop te komen, waarin hij actief zijn omgeving bij betrekt. Ook experts en andere betrokkenen in Brabant geven hun visie op kringlooplandbouw.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan