Nieuws

Weiden of maaien?

Gepubliceerd op
27 mei 2016

Op veel plaatsen staat er op die moment een mooie tweede snede klaar. Het weer zat op veel plekken mee. Na de eerste snede en de daarop volgende bemesting kwam de regen eind mei op veel plaatsen precies op tijd. Heeft u al nagedacht wat er gaat gebeuren met de tweede snede: Weiden of maaien?

Als u van plan bent te gaan weiden zijn een aantal dingen van belang. Hoeveel koeien gaan er tegelijk naar buiten en wat gaan die vreten? Het aantal weidende koeien is snel te tellen, maar de hoeveelheid droge stof dat ze opnemen is lastig te bepalen.Heeft u misschien afgelopen winter een keer de voerefficiëntie bij de koeien gemeten? Pak de cijfers er eens bij. Hoeveel kilogram droge stof aten ze toen per koe? Wat voert u nu per koe op stal? Het verschil tussen wat u in de winter voerde en wat u nu voert is de opname in kilogram droge stof gras.Heeft u nog nooit de voerefficiëntie gemeten dan zou komende winter daar een goed moment voor zijn.

Bepaal opname vers gras per koe

Een andere manier om de opname te bepalen is om met een graslandhoogtemeter vast te stellen wat er voor het weiden en na het weiden aan gras staat. Het verschil is opgegeten door de koeien. Als u weet wat uw koeien per dag vreten aan vers gras en het aantal dieren hebt dan kunt u de opname per koe bepalen.

Op internet kunt u op verschillende plekken de grasgroei curves per dag vinden. Stel dat u 90 koeien heeft die naar buiten gaan en die vreten 6 kilogram droge stof per dag, dan is er 540 kilogram droge per dag nodig. Stel dat de gemiddelde grasgroei op een moment 70 kilogram droge stof dag per hectare is, dan staat er binnen 8 dagen voldoende gras voor de weidende dieren. Probeer te beginnen met weiden bij 1700 kilogram droge stof per hectare.

Weiden blijft rekenen

We gaan ervan uit dat er een gemiddeld weideverlies is van 20%. In het voorjaar na het maaien zal dit minder zijn en later in het jaar met donkerder en vochtiger weer loopt dit op. Met een behoefte van 540 kg ds plus 20% weideverlies = 648 kg ds per dag nodig. Bij het weiden van de 2e snede, na maaien, kunt u ervoor kiezen om kort af te weiden. Stel u kiest voor een weidestoppel van 700 kg ds per ha. Als u inschaart bij 1700 kg ds en 700 kg ds wilt overhouden is er bij dagelijks omweiden 0,65 ha nodig voor 90 koeien.

Als u kiest voor standweiden zal bij een koppel van 90 koeien met een behoefte van 6 kg ds en 20% weideverlies een blok van 8,8 ha nodig zijn. Let wel op dat het aanbod niet daalt onder de 900 kilogram droge stof per hectare. De kans is dan groot dat de grasgroei inzakt en u niet uitkomt.

Weiden is en blijft rekenen. Bijvoeren op stal is niet erg. Weiden moet een onderdeel zijn van het rantsoen. Hoe meer u weidt hoe meer u moet rekenen! Let ook op uw bijvoeding. Indien u veel weidt dan heeft u vaak al voldoende stikstof en fosfor vanuit het weidegras voor uw koeien. Kijk dan goed naar welke brok u in de zomer periode koopt. Te vaak komt het voor dat de brokken in de zomer meer N en P bevatten dan nodig is. Het gevolg hiervan is dat er gedacht wordt dat de BEX niet goed uitkomt op weidebedrijven. Op weidebedrijven moet beter gekeken worden naar wat men aankoopt als aanvulling op het weidegras. Koeien weiden lijkt simpel maar is topsport! Voor zowel boer en koe!

Aandachtspunten bij maaien tweede snede

Gaat u de tweede snede maaien? Maai dan op het moment waarvoor u bemest heeft. Heeft u bemest voor 2500 kilogram droge stof per hectare ga dan niet maaien bij 2000 kilogram droge stof, omdat uw buurman toevallig gaat maaien. Blijf bij uw strategie! Dan kunt u ook het beste terugkijken waar het niet klopte of wat u volgend jaar anders zou kunnen doen. Kuil indien mogelijk meerdere sneden over elkaar om bij het uitkuilen een zo uniform mogelijke ruwvoer te krijgen.

Denk eens na over de aanschaf van een graslandhoogte meter. Een goede en uitgebreide meter kost rond de € 750,- Dit is net zoveel als 3,5 ton A Brok. Ga de uitdaging aan met u zelf. Koop een graslandhoogte meter en gebruik de informatie die u krijgt om meer dan 3,5 ton A Brok terug te verdienen.

Door te maaien en weiden op het juiste moment maken collega’s die het in de vingers hebben het verschil.