Wees alert op stikstofrijk voer_KringloopTIP

Nieuws

Wees alert op stikstofrijk voer

Gepubliceerd op
8 januari 2020

Stikstofvoeding is nu erg actueel. Het wordt als één van de belangrijkste maatregelen genoemd om de ammoniakemissie te verlagen. Alles wat niet aan stikstof via het voer de veestapel ingaat, komt er aan de achterkant ook niet uit. Met de KringloopWijzer krijg je de stikstofvoeding van de melkveeveestapel goed in beeld, waarna je eventueel maatregelen kunt treffen.

    De afgelopen jaren lag het Ruw Eiwit-gehalte in het rantsoen gemiddeld boven de 165 g per kg ds. Hier maakt stikstof een onderdeel van uit. Als we dit kunnen verlagen naar 160 g/kg, betekent dat de totale nationale ammoniakemissie al behoorlijk zal gaan dalen.

    De afgelopen jaren is fosfor in het voer vaak als doel gehanteerd. Dit heeft tot een gewenst resultaat geleid, namelijk en lagere fosfaatexcretie in de mest.

    Doelgericht werken aan een verlaging van stikstof ofwel Ruw Eiwit (RE) in het rantsoen leidt tot een verlaging van de stikstofvoeding aan de veestapel. Dit zorgt vervolgens weer tot minder ammoniakemissie.

    Minder RE in het rantsoen

    Streef naar een rantsoen met een RE van 155 -160 g/ kg. Deze aanpassing hoeft geen effect te hebben op de melkproductie. Hierbij is het wel belangrijk dat de koeien een goed uitgebalanceerd rantsoen krijgen voorgeschoteld.  Dat wil zeggen dat de energievoorziening goed moet zijn en de hoeveelheid OEB moet rond de nul liggen. Hierin is een geschikte keuze en afstemming van voedermiddelen, van ruwvoer, bijproducten en mengvoer belangrijk. Bespreek dit eens met uw voervoorlichter en hij kan u zeker verder helpen.