Weer van invloed op resultaat KringloopWijzer 2018

Nieuws

Weer speelt belangrijke rol in resultaat KringloopWijzer 2018

Gepubliceerd op
9 september 2018

In het naseizoen worden meer prognoses gemaakt met de KringloopWijzer. De resultaten hiervan zullen op veel bedrijven afwijken van de afgelopen jaren. De warme en droge zomer heeft effect op zowel de gras- als maisopbrengsten. Deze liggen op veel bedrijven een stuk lager. Dit zal zonder bijsturing leiden tot een lagere N-efficiëntie in de KringloopWijzer. Ook het realiseren van een BEP-voordeel zal moeilijk zijn dit jaar. Maak nu een prognose en pas hier je bedrijfsvoering op aan!

De extreme weersomstandigheden deze zomer zorgden voor minder gras in de tweede en derde snede. Deze tegenvallende opbrengsten hebben een effect op de uitkomst van de KringloopWijzer. Dit blijkt ook uit de overstaande tabel:

Overzicht resultaten voorjaarskuilen Koeien & Kansen-bedrijven
Overzicht resultaten voorjaarskuilen Koeien & Kansen-bedrijven

Een belangrijke graadmeter in dit overzicht is het ruw eiwit-gehalte per 1000 VEM (RE/KVEM). Dit getal heeft heel veel effect op de N-excretie per ton melk. Deze waarde lag met 184 RE/KVEM hoog in 2018 ten opzichte van het afgelopen 7 jaar. Voor een goed rantsoen met een hoge N-efficiëntie is een 150-160 gram ruw eiwit per KVEM in het totaal rantsoen optimaal. Voor 2018 blijkt dus correctie naar beneden nodig te zijn. Dit is te realiseren door andere voedermiddelen aan het rantsoen toe te voegen, bijvoorbeeld mais. Snijmaïs zit rond de 70-80 gram ruw eiwit per KVEM. Ook voor dit product geldt een veel lagere opbrengst dan afgelopen jaren. Dat maakt het extra lastig om op de streefwaarde uit te komen. Ook het P-gehalte is hoger dan voorgaande jaren.  Toch het is wenselijk vroegtijdig met extra mais te starten om het hoge RE/KVEM in het grasrantsoen te compenseren. Mais past heel goed bij dit eiwitrijkere gras en kan dan nog wat rechtzetten. Mits je maar op tijd begint.

Resultaten overige grasopbrengsten 2018

Van de tweede snede zijn de resultaten nog niet helemaal bekend. De eerste signalen duiden wel op een behoorlijk lagere VEM per kilogram droge stofgehalte. Ook dat kan nadelig zijn voor het realiseren van het gewenste RE/KVEM-gehalte. De derde en vierde snede zijn vrijwel niet geoogst in vergelijking met andere jaren. Nu is de hoop gevestigd op nog een paar mooie herfstsneden om toch voldoende kilo’s droge stof binnen te halen. Uitgaande van eiwitgehalten in de vers grasanalyses blijkt dat er op dit moment erg veel jong gras gemaaid wordt. Dit betekent dat ook in de herfstkuilen een hoog ruw eiwitgehalte zit. Dit is dus ook geen mooi product om de gewonnen voorjaarskuilen mee te compenseren.  

De gehalten in weidegras worden berekend vanuit de gemiddelde (gewogen) kuiluitslagen in datzelfde jaar. Als het ruw eiwitgehalte in de gemiddeld aanwezige graskuil dus hoger is, zal ook het ruw eiwitgehalte in vers grasl dus hoger uitkomen. Dit leidt niet direct naar een lagere stikstofexcretie in de mest.

Fosfor in de graskuil

Er zit meer fosfor in de graskuilen van de eerste snede. De verwachting is dat dit in de komende herfstkuilen ook zo zal zijn, en daarmee ook in het weidegras. Daarnaast hebben we op veel bedrijven te maken met minder mais in het rantsoen dan andere jaren. Het is dus belangrijk goed te sturen op de gehaltes in de overige voeders, die je toevoegt aan het rantsoen. De P-efficiëntie van het vee zal dit jaar minder gunstig zal uitpakken dan vorig jaar. Dit kan gevolgen hebben voor de af te voeren hoeveelheid mest, wel/ niet boer-boer afzet mogen toepassen en de hoeveelheid nog af te sluiten vervangende verwerkingsovereenkomsten (VVO). Daarnaast zal ook naar de gewasopbrengst gekeken moeten worden voor eventueel gebruik van Bedrijfsspecifieke P-gebruiksnorm (BEP).

Maak nu een prognose

Deze droge zomer heeft teveel effect op de resultaten in de KringloopWijzer. Het wordt lastig om nu nog alles weg te compenseren om tot een goed resultaat te komen. Het is nu belangrijk rekening te houden met het ruw eiwitgehalte van de aan te kopen voerdermiddelen, bijproducten of krachtvoer. Bepaal nu de juiste strategie, zodat je aan het eind van het jaar niet voor grote verrassingen komt te staan. Doordat je bijvoorbeeld in het najaar te weinig mest hebt afgevoerd, doordat het ingeschatte BEX-voordeel heel anders uitpakt. Maak daarom nu alvast een goede prognose en pas je bedrijfsvoering hieraan.