Wacht nog even met bemesten

Nieuws

Wacht nog even met bemesten

Gepubliceerd op
20 februari 2017

De drijfmest mag het land weer op. Soms heeft u als ondernemer geen keuze en rijdt u zo snel mogelijk de drijfmest het land op, omdat de mestsilo vol zit. Toch is het in veel gevallen verstandig om even te wachten. De draagkracht van de bodem neemt toe evenals de bodemtemperatuur. Dit laatste zorgt bovendien voor een betere mineralenbenutting.

Op veel plaatsen is al drijfmest op grasland uitgereden. Soms zijn de rijsporen in het land nog goed te zien. Deze ondernemers hadden vaak geen keuze en moesten de mest op het land brengen, omdat de mestopslag vol zat. Een beetje extra ruimte in mestopslag is dan ook prettig. Dit maakt het voor u als ondernemer mogelijk zelf het moment van bemesten te bepalen. Vaak is wachten op een betere draagkracht van de bodem en een hogere bodemtemperatuur aan te bevelen.

Bodemtemperatuur nog te laag

Voor een goede benutting van de mest is het belangrijk dat de toegediende
mineralen ook echt door het gewas worden opgenomen. Dat gebeurt op het moment wanneer het gras daadwerkelijk gaat groeien. De groei start bij een bodemtemperatuur vanaf 5 tot 8 graden Celsius. Bij deze temperatuur kunnen de mineralen zich mobiliseren. Daarnaast moet het gewas de beschikking hebben over voldoende vocht en licht. Aan het vocht zal het momenteel niet liggen. Het licht komt er elke dag meer bij, maar de bodemtemperatuur is momenteel nog te laag om mineralen goed op te kunnen nemen door het gras. Dus wacht nog even met bemesten, indien het kan.

Neem een mestmonster

Als je het grasland nu gaat bemesten is het zinvol te weten wat je bemest.
Dus neem een monster van je drijfmest, zodat een gerichte aanvulling met
kunstmest uit te voeren is.

Verder is het belangrijk om een passende gift uit te voeren. Zorg ervoor dat de mest netjes in de sleufjes past, zodat er minder risico op vervluchtiging van gassen als ammoniak is.