Nieuws

Video: Bemesten van mais

Gepubliceerd op
22 maart 2022

Optimaal en nauwkeurig bemesten is een belangrijk uitgangspunt, zodat er een goed gewas mais geteeld kan worden met weinig verliezen. Een bijkomend voordeel is dat de meststoffen overblijven voor grasland en dat kan daar weer leiden tot extra opbrengsten.

Zwier van de Vegte legt in deze video uit hoe je de mest optimaal kunt verdelen over je bedrijf. Hij neemt het Agro-innovatiecentrum als voorbeeld en gaat hierin op het bemesten van maisland.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Meer relevante tips

    Over de KringloopWijzer

    De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL