Nieuws

Start vroeg met beweiden voor optimale benutting vers gras

Gepubliceerd op
2 april 2020

Er is geen kortere kringloop dan koeien vers gras direct te laten ophalen in de wei. Hierbij maakt het niet uit of het nu gaat om een intensieve of extensieve bedrijfsvoering. Wel is het tijdstip van belang. De grootste winst ligt bij het vroeg in het voorjaar starten met beweiden.

    De kwaliteit van het gras is op geen enkel ander moment beter dan nu. Het gaat er dan niet om hoeveel gras je beschikbaar stelt aan de koeien, maar meer dat ze vers gras kunnen opnemen. Nu vers gras oplaten nemen betekent dat er mogelijk minder eerste snede gras geoogst kan worden, toch hoeft dat niet het geval te zijn. Het grote verschil is dat je de beweiding vaak al 4 tot 6 weken eerder kan starten dan het maaien. Dat gras hoef je dus ook niet beschikbaar te hebben in de kuil. Daarnaast is het onmogelijk om zonder enige vorm van kwaliteitsverlies het huidige vers gras in te kuilen. Het betreft dan de kwaliteit van eiwit, maar ook in mindere mate de VEM waarde.

    Huidig vers gras kent hoge voederwaarden

    Met de huidige weersomstandigheden is de kwaliteit van het gras super met een VEM gehalte van 1100 en het aanwezige eiwit in het gras is zeer bestendig. Dat wil zegen dat de DVE waarde erg hoog ligt. Hier ligt dus de winst. Het verschil met een kilo droge stof kuilgras kan wel oplopen tot 50 gram per kilogram droge stof. Deze kilogrammen hoef je dan niet aan te kopen.

    Om deze reden kan beweiding goed samengaan met het realiseren van een lagere RE doelstelling in de jaarrantsoenen. Als we als sector winst willen realiseren op eiwit van eigenland dan kan het toepassen van beweiden hier een belangrijke bijdrage aanleveren, mits je als ondernemer op tijd start in het voorjaar.