Nieuws

Start tijdig met het invullen van de KringloopWijzer

Gepubliceerd op
10 januari 2022

Het jaar is voorbij. De melk is geleverd, het land is bemest, gewassen zijn geoogst, het vee is gevoerd en de benodigde mest is afgevoerd. De sturing op technische resultaten van het melkveebedrijf is geweest over 2021. Nu is het een kwestie van de gegevens organiseren en de KringloopWijzer juist invullen op de website van mijnkringloopwijzer.nl.

Verzamel alle benodigde informatie en vul de gegevens juist en consistent in binnen de KringloopWijzer. Zo moet de mestvoorraad overeenkomen met de registratie bij RVO, de voervoorraad overeenkomen met de BEX-registratie en het aantal uren weidegang moet overeenkomen met de registratie bij de melkafnemer. Zorg er dus voor dat alle kengetallen die bij meerdere organisaties vastgelegd zijn op dezelfde manier terugkomen in de KringloopWijzer. Denk aan oppervlaktes, fosfaatoestanden en bijvoorbeeld ganzenschade.

Check altijd automatisch ingelezen gegevens

De computer faciliteert bij het automatisch inlezen van data. Het gaat dan om gegevens over dieren, melkleveringen, krachtvoer, kunstmest, mestafvoer en aangelegde voerpartijen. Het voordeel hiervan is dat je dat als ondernemer het niet allemaal zelf hoeft op te zoeken. Controleer na het automatisch inlezen altijd even of de ingelezen getallen kloppen, aangezien soms de ingelezen data niet altijd helemaal compleet zijn. Misschien zijn niet alle krachtvoerpartijen overgenomen, of is er kunstmest aangevoerd van een incidentele leverancier. Onvolledige gegevens kunnen leiden tot verkeerde resultaten. Dit zorgt er dan voor dat je als ondernemer negatief verrast wordt door de resultaten van de KringloopWijzer. Check dus deze gegevens en start op tijd, zodat je niet onaangenaamd verrast wordt voor de deadline van het indienen.

Houd deadline in de gaten

Verschillende organisaties hebben andere deadlines voor het indienen van de KringloopWijzer. Voor de ene organisatie s 1 maart een deadline, bij de andere bijvoorbeeld 1 of  15 mei. Start dus tijdig met het invullen van de KringloopWijzer en wacht niet tot een dag voor de in te leveren datum. Vanaf is het mogelijk de KringloopWijzer in te vullen op www.mijnkringloopwijzer.nl.

    Over de KringloopWijzer

    De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL