Nieuws

Stalvoeren draagt bij aan een betere eiwitbenutting

Gepubliceerd op
28 mei 2021

Zo veel mogelijk eiwit van eigen land halen is belangrijk voor elke melkveehouder. Meer eiwit betekent meer ruwvoer in de koeien en dus meer melk uit eigen voer. Het voeren van vers gras in de stal kan hier een bijdrage aanleveren. Er is namelijk geen enkel voersysteem dat gras zo efficiënt benut. Waar moet je als melkveehouder rekening mee houden bij voeren van vers gras aan het voerhek?

Het aantal melkveehouders dat de komende jaren  zomerstalvoeren gaat toepassen zal toenemen. Met name in het najaar zie je dit steeds vaker, maar ook dit voorjaar  zijn  ondernemers gestart met stalvoeren naast weidegang. Wie het goed inpast binnen zijn bedrijfsvoering, hoeft minder krachtvoer en bijproducten te verstrekken aan zijn veestapel. Dit maakt het voor een aantal ondernemers economisch interessant om vers gras te verstrekken aan het voerhek.

Vakmanschap vereist

Stalvoeren is dan wel de meest efficiĆ«nte weg van gras naar melk, maar daar staat wel tegenover dat je flink moet investeren voor je aan de slag kunt. Als ondernemer heb je een maaier, trekker en opraapwagen nodig. Daarnaast is het wenselijk om twee keer per dag vers gras te maaien, anders wisselt de kwaliteit van het gras te veel. Maai het gewas bij een droge stofopbrengst tussen 2000  tot 2500 kg/ha. Dit vraag om vakmanschap en een strakke planning, die bij jou als ondernemer en je  bedrijf moet passen.

Vers gras aan het hek

Het VEM gehalte in vers gras is gemiddeld 10% hoger dan in kuilgras. Daarnaast is smakelijkheid goed, waardoor de koeien het graag opnemen. Het product vervangt dan bijvoorbeeld mais of andere bijproducten, waardoor je minder eiwitrijke (krachtvoer)producten hoeft aan te kopen. Dit levert een kostenbesparing op.  Een andere kostenpost waarop bespaard kan worden, zijn de kosten voor het inkuilen. Er hoeft namelijk niet geschud, geharkt, ingekuild en uitgekuild te worden.

Voordelen en nadelen op een rij:

  • Meer eiwit van eigen land
  • Vooral in het najaar betere benutting van het herfstgras
  • Minder verliezen van VEM  en eiwit
  • Hogere droge stofopname per koe
  • Lagere (kracht)voerkosten
  • Investeren in voertrein; trekker, (front)maaier en opraapwagen
  • Arbeidsintenstief (strakke planning wenselijk)

Over de KringloopWijzer

De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL