Nieuws

Ruwvoerpositie op peil houden

Gepubliceerd op
19 mei 2020

De eerste snede ligt bij de meeste veehouders onder het plastic. Door het stabiele, droge weer zijn de kuilen goed gelukt. Maar als de droogte de komende tijd aanhoudt staan de ondernemers voor een volgende uitdaging: Hoe houd ik mijn ruwvoerpositie op peil?

Alhoewel de eerste kuiluitslagen nog binnen moeten komen, lijkt het erop dat deze kuilen voldoende suiker zullen bevatten. Het gras daarnaast is hoofdzakelijk droog ingekuild, wat een positief heeft op de DVE/OEB verhouding.

MInder droge stof

De droge stofopbrengsten staan daarentegen wel onder druk. Uit het oosten van het land kwamen de verhalen dat er gemaaid werd omdat de grasgroei door de droogte stil viel. Maar ook van doorgaans productieve rivierklei is dit voorjaar minder gras geoogst dan normaal. De droogtescheuren zijn weer massaal aanwezig en de gezaaide maïs zal weer moeten worden beregend om er voor te zorgen dat het zaad gaat kiemen. Kortom, het lijkt er op dat er wel kwaliteit is gemaaid maar dat de hoeveelheid door de droogte tegenvalt.

Ruwvoerpositie

Als de droogte de komende tijd aanhoudt heeft dat zeker gevolgen voor de ruwvoerpositie op veel bedrijven. Het wordt dan een uitdaging om over voldoende voer te kunnen schikken. De waterschappen Vallei en Veluwe en De Dommel hebben al beregeningsverboden ingesteld. Op de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en delen van Brabant. Beregenen zal het op termijn dus lastiger worden om te beregenen. Bovendien heef beregenen minder effect dan normale neerslag door buien.

Strategie voor aankoop van voer

Als deze weeromstandigheden aanhouden zullen sommige ondernemers moeten besluiten voer aan te kopen. Hiervoor zijn verschillende strategieën. Van uit kosten oogpunt is het verstandig het te kort op te lossen door ruwvoer aan te kopen in plaats van het te compenseren met extra krachtvoergiften.

Prijs bepalen per kilogram droge stof

Een rekensom die hierbij helpt is het terug rekenen van producten naar de prijs per kilogram droge stof. Zo lijkt ontsloten tarwe van 22 cent per kilogram gramgoedkoop, maar omdat het gemiddelde maar 75% droge stof bevat kost het per kiogram droge stof ruim 29 cent. Snijmais van 70 euro per ton kost bij 40% droge stof maar 17,5 cent.

Houd tijdens deze droogte de voerkosten in de hand. Geef niet meer dan 20 - 25 kilogram krachtvoer per 100 kilogram meetmelk. Vul het rantsoen aan met producten die maximaal tussen de 18 en 19 cent per kilogram droge stof kosten.