Regionaal flinke verschillen in BEX fosfaat voordeel

Nieuws

Regionaal flinke verschillen in BEX fosfaat voordeel

Gepubliceerd op
25 maart 2016

Uit analyse blijkt dat er grote regionale verschillen zijn in het BEX-voordeel. Deze varieert van een voordeel van 19 procent in Zuid-Nederland tot 7 procent in het noorden in 2014. Het is nu aan de ondernemers in het westen, midden en noorden van het land te werken aan een betere fosfaatbenutting om inkrimping van de veestapel ten opzichte van de referentiedatum te voorkomen.

Indeling Nederland bij analyse KringloopWijzer
Indeling Nederland bij analyse KringloopWijzer

In één van de analyses van 2014 zijn de KringloopWijzers per regio geanalyseerd.

Per regio zijn1400 bedrijven geanalyseerd. Deze bedrijven hadden gemiddeld 109 melkkoeien, 57 hectare grond en leverden ruim 920.000 kilgram melk af. De intensiteit per hectare was daarbij in het zuiden en oosten hoger dan gemiddeld, en in het noorden en westen lager dan gemiddeld.

BEX voordeel per regio

Vanwege actualiteit van de fosfaatrechten en de mogelijkheid van bedrijfsspecifiek werken is ook geanalyseerd hoe groot het BEX voordeel voor fosfaat is in de verschillende regio’s. Daaruit blijken grote verschillen. Van een voordeel van 19% in Zuid Nederland tot 7 procent in het noorden in 2014.

Door de verlaging van de forfaits in 2015 zal bij ongewijzigde omstandigheden het BEX-voordeel vanaf 2015 circa 7 procent lager zijn dan voorheen. En dan zal er bij ongewijzigd management in het noorden gemiddeld geen voordeel zijn, en in het zuiden 12 procent. Bij een generieke korting van 4-8 procent betekent dat de bedrijven in het noorden de korting niet kunnen opvangen met BEX. Zij zullen daadwerkelijk koeien moeten wegdoen, tenzij er in de veebalans een hogere fosfaatbenutting gehaald wordt. In het zuiden en oosten hoeven geen koeien weg ten opzichte van de peildatum ondanks een generiek korting.

Fosfaatbenutting optimaliseren

De uitdaging ligt er nu in om in het westen, midden en noorden ook de fosfaatbenutting te verhogen om zodoende een hogere fosfaatbenutting te realiseren en inkrimping van de veestapel ten opzichte van de referentiedatum van 2 juli te vermijden.

Analyse cijfers per regio

tabeloverzicht cijfers.png

Achtergrond ontwikkeltraject KringloopWijzer

In de afgelopen jaren zijn er heel veel KringloopWijzers verzameld door WUR binnen het KringloopWijzer ontwikkeltraject. De gegevens zijn aangeleverd door Agrifirm, Alfa Accountants, Arvalis, AcconAvm, VBBM, Boerenverstand, DLV Advies, DMS, EDF, Flynth, Koeien & Kansen, Kringloop Academie Flevoland, Countus, PPP-Agro Advies, ForFarmers en RFCbedrijven. Deze gegevens zijn beschikbaar gesteld om deze geanonimiseerd te gebruiken voor validatie van de KringloopWijzer. Er is gekeken of echte afwijkingen kloppen en/of dat een formule in een specifieke situatie een verkeerde uitkomst geeft. Dit gebeurde in het kader om te kunnen leren van de uitkomsten uit de KringloopWijzer.