Nieuws

Onderschat het effect van RAS–gehalte in ruwvoer niet

Gepubliceerd op
19 december 2016

Een hoog RAS-gehalte betekent in de praktijk vaak ruwvoer met een lagere VEM waarde, een verhoogde NH3 fractie, een lagere Ruw eiwit waarde en een lagere DVE waarde. Dit kan leiden tot een daling van de melkproductie. Welke maatregelen kunt u nemen om dit te voorkomen, zodat u niet hoeft te corrigeren met aankoop van extra krachtvoer en meer eiwit.

In de KringloopWijzer hebben we te maken met twee keer het begrip RAS. Het ene staat voor het meest voorkomende ras van uw veestapel, de ander voor het Ruw AS gehalte in uw ruwvoer. Uw huidige veestapel kunt u niet op korte termijn veranderen, maar u heeft wel invloed op het Ruw AS gehalte, ofwel Anorganische Stof, in uw kuil. Dit getal wordt vaak weergeven in gram per kilogram droge stof. De verschillen tussen de graskuilen zijn groot dit jaar, maar nog groter zijn de verschillen tussen de ondernemers onderling. Gemiddelden tussen 90 gram tot ruim 120 gram Ruw As per kilogram droge stof is dit jaar geen uitzondering. Wat is het effect van dit verschil van 30 gram per kilogram droge stof kuilgras?

Effecten van hoog Ruw AS

Het nadeel van een sterk verhoogd Ruw As gehalte in uw ruwvoer leidt tot lagere VEM waarde, een verhoogde NH3 fractie, een lagere Ruw eiwit waarde en een lagere DVE waarde.
Deze effecten vertalen zich in een lagere omzetting naar melkproductie tenzij u dit gaat corrigeren met aankoop van extra krachtvoer en meer eiwit.
Daarnaast treedt er in het ruwvoer meer verlies op tijdens de conservering wat een verhoogd NH3 gehalte oplevert in het voer. Dit voer geeft bovendien meer aanleiding tot broei en een hoger boterzuurgehalte in de kuil, maar bovenal (bij sterk verhoogde vervuiling) tot risico op smaakafwijking van het voer. Ook bij een verontreining met mest neemt de smakelijkheid van het voer af. In praktijk denken veehouders vaak dat een verontreiniging met mest(resten) ook tot een verhoging van het Ruw As leidt, maar dit is niet het geval. Mest is organisch materiaal en verhoogt het Ruw As gehalte niet.

Corrigeren met extra voer

Om de negatieve effecten te compenseren kiezen veehouders voor aanvoer van “correctie” voer. Dit werkt negatief op de efficiëntie binnen de bedrijfskringloop. Extra aanvoer geeft uiteindleijk een slechter resultaat in KringloopWijzer. U voert tenslotte, naast energie, meer stikstof en fosfaat aan in uw bedrijf om door de dieren om te zetten tot een gewenste productie. Met als gevolg hogere verliezen aan stikstof en fosfaat per ton melk, per hectare en een lagere gewasopbrengst van het eigen land.

Maatregelen om RAS-gehalte te beperken

  1. Vang tijdig uw mollen, zodat ze de komende maanden geen jongen meer voortbrengen en ook de grasmat niet meer kunnen beschadigen.
  2. Probeer altijd rijschade in het veld te voorkomen. Spoorvorming leidt er toe dat de machines, ondanks juiste afstelling, uiteindelijk het veld niet goed kunnen volgen als ze in sporen komen te rijden.
  3. Stel de machines vlak op de “beton”.
  4. Stel ze werkelijk af, werkdiepte dus, in het veld.
  5. Maai niet te kort, (> 6 cm) dan hoeven andere machines ook niet zo diep afgesteld te worden om het gewas op te rapen.
  6. Ga ook zelf in het veld kijken als de loonwerker aan het werk is. Dit geeft de juiste informatie en geeft ook een goede communicatie.

Opbouw Ruw As gehalte

Ruw As is opgebouwd uit een aantal belangrijke elementen. Zoals de belangrijke Macro elementen zoals Calcium, Magnesium, Natrium, Kalium en Fosfor. Daarnaast ook de Micro elementen zoals Selenium, Zink, ijzer, Mangaan en alle overige elementen welke onderzocht worden bij de ruwvoeranalyse en voor de diervoeding van belang zijn. Afhankelijk van de bemesting en toestand in de bodem heb je hier al een belangrijke basis voor een 70 gram aan Ruw As. Alleen al het K-gehalte in de kuil ligt vaak al boven de 30 gram. Dus een belangrijke aandeelhouder in het Ruw As. Elke gram extra uit de Macro elementen geeft ook direct één gram extra Ruw As. Het overige bestanddeel komt met name voort uit verontreiniging met zand en grond. En dat aandeel loopt nogal eens te hoog op.