Nieuws

Mest; er zit meer in

Gepubliceerd op
1 april 2022

De laatste weken is er al veel dierlijke mest aangewend. Echter in hoeverre lukt het je als ondernemer deze mest goed benut te krijgen op klei- en veengronden. Als je dierlijke mest optimaal wilt benutten, wees dan kritisch op de aanwending. En zorg er voor dat de mest voldoende strak op de bodem komt.

De omstandigheden van aanwenden waren dit voorjaar erg divers; geen gras, veel gras, weinig draagkracht, stugge bodem, goed berijdbaar of een zode stuk gelopen. Dit kunnen zo maar enkele oorzaken zijn waarom het resultaat van de aanwending op perceelsniveau sterk kan verschillen.

Als je de waarde van de mest nu eens bekijkt op basis van stikstof, fosfaat en kali, dan is elke m³ rundveedrijfmest tussen de 25 en 35 euro waard. In de praktijk wordt deze waarde niet altijd ten gelde gemaakt.

Mest strak op de bodem

Niet goed bemest
Niet goed bemest
Wel goed bemest
Wel goed bemest

Op veel plaatsen, vooral op de klei- en veengronden, ligt de mest onvoldoende strak op de bodem of zweeft de mest zelfs 5 à 10 cm boven de grond. Soms zijn het losse vezels, echter veelal harde korsten. En niet alleen in de rijsporen, maar ook daarnaast kom je dit beeld vaak tegen. Als op deze manier de mest op het perceel ligt dan kun je er vanuit gaan dat de mest niet gaat brengen wat je ervan verwacht had. Komt dat later dan nog in het seizoen? Ja, maar in erg geringe hoeveelheden. Dit had je als ondernemer kunnen voorkomen door de mest bijvoorbeeld extra te verdunnen met water. Water is namelijk een prima toevoeging om de benutbaarheid van de mest te verbeteren. Het is dan wel belangrijk dat de machine de mest op de bodem legt. Dit is vaak lastig bij een dichte zode met veel gras.

Blijf kritisch kijken naar mestaanwending

Blijf het hele bemestingsseizoen kritisch op het aanwenden en voorkom hiermee dat de mest niet goed op de bodem komt. Ga kijken als ze aan het bemesten zijn en beoordeel hoe het werk er uitziet. Houdt daarnaast de (weers)omstandigheden nauwlettend in de gaten. Door netjes te werken en het juiste moment te bepalen is er in veel gevallen nog veel geld te verdienen.

Door goed te bemesten is een verschil van 60 naar 80 % emissiereductie zomaar gerealiseerd. Hoe minder de emissie, hoe meer rendement je uit de mest haalt. Voor de zomerdag is het advies om de mest maximaal te verdunnen voordat je het aanwend op het perceel. Hierbij gaat de voorkeur uit naar het voormengen van mest met water in de mestopslag voordat het op het land wordt gebracht.

Heb je in de loop van het seizoen te maken met een dichte graszode of een voorgeweid perceel, voer de druk dan wat op. Door meer druk op de bemester te zetten en eventeel insnijden in de zode komt de mest terecht op de bodem. De plaats waar het moet zijn.

Op zandgrond ben je verplicht om alle mest in de zode te brengen. Ook hier is nog rendement te behalen door het goed en netjes te doen.

    Over de KringloopWijzer

    De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL