Maak tijdig de mineralenbalans op_kringloopwijzer

Nieuws

Maak tijdig de mineralenbalans op

Gepubliceerd op
27 november 2017

Zorg dat je op tijd je jaarlijkse mineralenbalans voor je bedrijf in beeld hebt. Verzamel nu alvast de nodige gegevens die nodig zijn voor het afronden van de KringloopWijzer. In het nieuwe jaar kun je dan vrij snel de KringloopWijzer definitief maken. Je weet dan waar je staat en je kunt je bedrijfsvoering in 2018 hierop afstemmen.

Het einde van het jaar nadert. Boekhoudkundig moet alles weer op orde zijn. Het kan zijn dat nog niet alle aangelegde kuilen bemonsterd zijn. Het is belangrijk om van alle kuilen te beschikken over BEX waardige kuilanalyses.

Enerzijds zijn deze analyses van belang om de KringloopWijzer correct in te kunnen vullen, anderzijds zijn deze uitslagen ook nuttig voor je eigen management. Het is namelijk belangrijk te weten wat je voert en daar de bijvoeding in de vorm van krachtvoer juist op af te stemmen. Dit levert naast een besparing van kosten ook vaak een passende melkproductie op. Naast het bemonsteren van de laatste kuilen is het goed om in deze periode de volgende acties voor te bereiden:

  • Bepalen van hoeveelheid aangekocht en/of verkocht ruwvoer over het hele jaar.
  • Bepalen van voorraden voeders, meststoffen en dierlijke mest bepalen op 31 december.
  • Vaststellen van aandeel klaver in het grasland.

Zorg dat de KringloopWijzer correct wordt ingevuld. In 2018 is het alleen voor enkele bedrijven in een aantal pilots mogelijk het resultaat van excretie en gewasopbrengst in de gebruiksnormen mee te nemen. Mogelijk krijgen de komende jaren meer bedrijven die mogelijkheid en als dan het gemiddelde van een aantal jaren wordt genomen moet de KringloopWijzer in die jaren wel correct zijn ingevuld. Anders krijg je die privileges niet.