maak een topkuil_ mijnkringloopwijzer

Nieuws

Maak een "Topkuil"

Gepubliceerd op
28 maart 2018

Goed ruwvoer is niet alleen de basis van goed melken maar ook voor een goede mineralenbenutting. Met goed ruwvoer kun je besparen op (duur) krachtvoer, wat leidt tot lagere voerkosten en minder aanvoer van mineralen.

In vier stappen naar een 'Topkuil'

 1. Zorg voor een goed grasbestand met gewenste kruiden
  Denk aan doorzaaien, wiedeggen enz. Wees terughoudend met chemische onkruidbestrijding. Veel ‘onkruiden’ zijn in beperkte mate gewenst, vooral klaver. 
 2. Stem de bemesting zorgvuldig af op de gewenste opbrengst en kwaliteit
  Naast 30 kuub rundveedrijfmest is 50 kilogram stikstof uit kunstmest voldoende voor een eerste snede van 3 tot 3,5 ton drogestof. Geef op natte grond eerst de helft van de kunstmest. Ammonium of ureum houdende stikstof heeft in dit stadium de voorkeur. Geef daarna pas drijfmest als de grond het toelaat. Geef begin april de tweede helft van de kunstmest (ammonium-nitraat stikstof). Op goed berijdbare grond geef je eerst de drijfmest en daarna de kunstmest stikstof, eventueel verdeeld over twee keer.
 3. Maai op het juiste moment
  Maai de eerste snede als de bloeiwijze voelbaar wordt in de grasstengel. De opbrengst ligt dan rond 3 ton droge stof. Maai met een stoppelhoogte van 6 tot 7 centimeter. Het onderste deel bevat minder voederwaarde en hoger maaien geeft een snelle hergroei.
  Maai na 4 tot 5 weken de volgende snede. Gras ouder dan 5 weken is minder geschikt voor melkkoeien.
 4. Zorg voor een perfecte conservering
  Besteed veel aandacht aan het moment en de wijze van inkuilen. Het vochtgehalte bepaalt mede de verteringssnelheid. Maak fijn gras wat droger, richting de 50 procent droge stof en laat grof gras wat natter, rond 40 procent droge stof. Zorg bij aanrijden voor voldoende gewicht op de kuil. Maak bij voorkeur een rijkuil, waar laagje voor laagje wordt gedoceerd en aangereden. Gebruik een passend conserveringsmiddel. En overweeg het maken van een lasagnekuil, met de tweede snede bovenop de eerste, eventueel een derde snede. Rijdt na de laatste vracht nog een uur na (in de kruipgang). Sluit de kuil zo snel mogelijk met een nieuw, en daarbovenop een oud plastic. Dek het daarna af met grond.
Kuiluitslag De Marke lasagnekuil van de 1e en 2e snede 2017.
Kuiluitslag De Marke lasagnekuil van de 1e en 2e snede 2017.