Nieuws

KringloopWijzer cursus 2021 gaat in september van start in regio Noord

Gepubliceerd op
28 juli 2021

Het is t/m 30 augustus 2021 mogelijk u aan te melden voor de KringloopWijzer-cursus 2021. De cursus gaat definitief door in regio Noord (omgeving Zwolle). In het najaar wordt deze cursus aangeboden op twee niveaus: een basiscursus en een cursus voor gevorderden.

Basiscursus

Hoe werkt de KringloopWijzer eigenlijk? En aan welke knoppen in de bedrijfsvoering kunt u draaien om uitkomsten te verbeteren? Tijdens deze 3-daagse basiscursus maakt u kennis met dit managementinstrument: u leert om de resultaten van de KringloopWijzer te lezen en verbanden tussen de indicatoren te leggen. Dit geeft u inzicht en handvatten om vervolgens aan de slag te gaan met het sturen op de benutting van mineralen.

De basiscursus is geschikt voor docenten, adviseurs en melkveehouders. Voor deze cursus is géén basiskennis vereist.

Meer informatie over de basiscursus

Cursus voor gevorderden

U bent niet onbekend met het invullen en analyseren van de KringloopWijzer. Maar toch loopt u nog tegen vragen aan om een volledig uitgewerkt adviesplan op te kunnen stellen. 

Tijdens deze 3-daagse cursus voor gevorderden gaan we in klein groepsverband aan de slag met het opstellen van volledig uitgewerkte adviesplannen. Om een goed afgewogen adviesplan op te kunnen stellen, is niet alleen de uitkomst van de KringloopWijzer van belang, maar ook het verhaal van de ondernemer: wat vindt deze melkveehouder belangrijk bij het maken van bepaalde managementkeuzes? Welke overwegingen spelen een rol?

De cursus voor gevorderden is met name gericht op adviseurs, maar docenten en melkveehouders zijn ook welkom voor deelname. Bij deelname aan deze cursus verwachten wij dat u over gedegen basiskennis en -ervaring beschikt.

Meer informatie over de cursus voor gevorderden

Meer over de KringloopWijzer

De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL.