KringloopWijzer: Leren van elkaar

Nieuws

KringloopWijzer: Leren van elkaar

Gepubliceerd op
22 oktober 2018

Elke Nederlandse melkveehouder vult jaarlijks de Kringloopwijzer in. De één beweert er niets mee te kunnen, de ander haalt er meer managementinformatie uit dan hij in een jaar kan verwerken. Waar komen deze verschillen nu vandaan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen praktische informatie uit zijn kringloopwijzer haalt? Door bijvoorbeeld samen de resultaten te analyseren in een studiegroep.

Het is een behoorlijke klus om alle bedrijfsdata in de kringloopwijzer juist in te vullen. Door de grote hoeveelheid getallen is een foutje snel gemaakt. Na het invullen van de Kringloopwijzer denkt je vaak: Dit hebben we weer gehad voor dit jaar’, maar feitelijk begint het dan pas. De KringloopWijzer is pas interessant als je als veehouder de resultaten weer kunt terug vertalen naar managementinformatie waar je wat mee kunt in de dagelijkse praktijk. Dit is vaak veel lastiger dan het correct invullen van de KringloopWijzer.

KringloopWijzercijfers koppelen aan de praktijk

Het is een uitdaging de cijfers uit de KringloopWijzer te linken aan praktijk. Want als de droge stof opbrengst van het grasland volgens te KringloopWijzer laag is, hoeft dit nog niet te betekenen dat u als veehouder niet bekwaam bent in het telen van gras. Het kan best zo zijn dat u een megaproductie van uw grasland weet te halen. Als dit gras niet wordt omgezet naar melk, dan komt dit er in de KringloopWijzer als graslandopbrengst niet uit. Stel dat een kwart graskuil verloren gaat door broei, dan zal op papier de opbrengst van het grasland dalen. In praktijk zijn de conserveringsverliezen het knelpunt, maar vanuit de kringloopwijzer zal het advies zijn om graslandopbrengst te verhogen. Dit kan bijvoorbeeld door het doorzaaien van de huidige grasmat. Echter zal u dat in deze situatie niet snel vooruit helpen. Meer aandacht besteden aan het inkuilmanagement wel. Dit kost minder en levert meer op, dat is pas efficiëntie! Met alleen een kringloopwijzerrapportage kunt u niet de vinger direct op de zere plek leggen.

Analyseer KringloopWijzer in studiegroep

Een goede manier om de cijfers terug te linken aan de praktijk is een studiegroep. Samen met collega’s discussiëren, met behulp van een goede begeleider. Iemand die cijfers kan vertalen vanuit de praktijk en niet alleen de theorie uit de boeken kent.

Door als veehouders open te discussiëren met respect voor elkaars werkwijze, inzichten en bedrijfssituatie kun u veel leren van elkaar. De cijfers uit de KringloopWijzer kunnen aanleiding zijn voor een goed gesprek, en kunnen ook gezien worden als onderbouwing van een werkwijze. Is een veehouder die het meest overtuigd is van zijn werkwijze werkelijk iemand die op een efficiënte manier zijn bedrijfsvoering weet rond te zetten? Of laat hij her en der ook nog steken vallen? Een verhaal is nu eenmaal sterker wanneer je het kan onderbouwen met cijfers. Het is echter wel van groot belang dat de data in de KringlooWijzer gecontroleerd is op volledigheid en juistheid. Praten over cijfers die niet kloppen heeft geen zin. 

Voor ieders werkwijze zijn prima voor- en tegenargumenten te vinden. En wat voor de ene veehouder wel werkt, hoeft voor de ander totaal niet te werken. Dit neemt echter niet weg dat veehouders onderling veel van elkaar kunnen leren. Dit begint door (zelf!) de KringloopWijzer nauwkeurig in te vullen en over de cijfers open in gesprek te gaan met collega veehouders.