Kies bewust je maispercelen uit_KringloopWijzer

Nieuws

Kies bewust je maispercelen uit

Gepubliceerd op
30 januari 2018

Veel maïs met een goede kwaliteit in het rantsoen van je veestapel draagt bij aan een hoge melkproductie en zorgt voor een lage productie van stikstof en fosfaat op het bedrijf en beperkt de mestafvoer. Dat is bekend bij de meeste veehouders. Veel bedrijven speelden hier afgelopen jaar op in door de derogatieruimte maximaal te benutten met 20% maïs in het bouwplan.

Toch is veel maïs telen nog geen garantie voor een goede opbrengst. Tijdens een koud voorjaar is het soms lastig om de maïs een goede start te geven. Wanneer je te vroeg zaait, staat de maïs bij koude nachten soms te blauwbekken van de kou en bij een te late inzaai kan het gewas in het najaar later afrijpen en kun je in de problemen komen door het late oogsttijdstip.
De ideale bodemtemperatuur voor maïs zaaien is 8-10 graden Celsius. Op natte en zware gronden kan het lang duren voordat deze temperatuur wordt bereikt. Water warmt immers minder snel op dan lucht. Het is daarom goed om maïs te telen op percelen die een goede ontwatering hebben. Niet alleen om structuurschade te voorkomen, maar dus ook vanwege een snellere stijging van de bodemtemperatuur.
Wanneer u de keuze hebt, is maïs telen op een hoger gelegen perceel met een voldoende dikke humuslaag aan te bevelen. Deze percelen worden in het voorjaar sneller warm en houden in droge periodes toch voldoende vocht vast om uitdroging te voorkomen.Wanneer u dit soort percelen niet hebt, of dat ze vanwege beweiding niet beschikbaar zijn, is het in ieder geval goed om op de percelen waar u maïs op teelt te zorgen voor goede groeiomstandigheden. Dus een goede afwatering, eventueel rondleggen, toepassen van drainage en/of het opheffen van storende lagen.
Want met een grond die warm, luchtig en een goede vochtvoorziening heeft, haal je het maximale van je maïsland en is de mestafvoer te beperken.
Daarom kies nu, voordat je gaat bemesten, op welke percelen je dit jaar het best maïs kan telen en bepaal op welke maïspercelen nog grondverbetering nodig is zodat de maïs dit jaar onder goede omstandigheden kan groeien.