Nieuws

Houd bodemtemperatuur en -structuur in de gaten

Gepubliceerd op
18 februari 2021

Het is al 15 februari geweest, dat betekent dat er weer mest uitgereden mag worden. De vorst moet dan wel eerst uit de grond zijn en de bodem moet over voldoende draagkracht beschikken. Wat is nu het juiste moment om drijfmest uit te gaan rijden, na deze flinke vorstperiode. Hoe staat het met de bodemtemperatuur en waar moet je als ondernemer rekening mee houden?

Mest kunt u in verschillende perioden uitrijden. Wanneer hangt af van de soort mest. Op de site van RVO staat het complete overzicht ten aanzien van uitrijperioden, onderverdeeld in grondtype en toepassingsmethoden. Het is ieder jaar weer een uitdaging om met de beschikbare stikstof een maximale grasproductie te realiseren. Netjes en nauwkeurig bemesten is hiervoor de basis. Maak voor je eigen bedrijfssituatie een optimaal bemestingsplan. Lees hier meer over tips en adviezen voor het opstellen van een optimaal bemestingsplan.

Mestanalyse

Voor een optimale benutting is het werkelijke stikstofgehalte in drijfmest en de bodemtemperatuur van belang. Zorg dat u beschikt over een mestanalyse van de eigen drijfmest. Een hoger stikstofgehalte in drijfmest, bijvoorbeeld meer dan 4 kilogram per kuub, in combinatie met een hogere bodemtemperatuur, zorgt voor meer stikstof uit drijfmest. In dat geval heb je minder stikstof uit kunstmest nodig voor de eerste snede. Deze kunstmest is dan beschikbaar voor latere snedes.

Wees alert op bodemtemperatuur

Door de pittige vorstperiode in februari ligt de temperatuursom (T-som) dit jaar onder het gemiddelde van alle gemeten jaren. Dit is een optelsom van alle dagtemperaturen boven de nul vanaf 1 januari. De T-som en de bodemtemperatuur gaan gelijk op.  Rijd pas dierlijke mest uit wanneer de bodem een goede draagkracht heeft en strooi kunstmest bij een T-som van 300.

Gras begint namelijk te groeien bij een bodemtemperatuur vanaf 5 tot 8 graden, gemeten in de bovenste 10 centimeter. Meet de bodemtemperatuur met een thermometer. Bij deze temperatuur kunnen de mineralen zich mobiliseren, indien het gewas beschikking heeft over voldoende vocht en licht. Aan vocht zal het op dit moment niet liggen, maar de bodemtemperatuur is nog te laag om de mineralen goed op te laten nemen door het gras. Daarnaast zijn veel percelen erg nat door de vorstperiode, waardoor machines nu structuurschade veroorzaken. Dus wacht nog even met het bemesten, indien dat kan.

Vorst goed voor bodemstructuur

De vorstperiode heeft in veel gevallen een gunstig effect op de bodemstructuur. Het bevroren water in de bodem zet uit. Dit zorgt ervoor dat er meer lucht in de bodem komt wat ten goede komt aan de vochthuishouding en opname van de meststoffen. Daar waar veel sneeuw heeft gelegen is door de isolerende werking de vorst minder diep de grond ingegaan.