Het nut van ruwvoeranalyses

Nieuws

Het nut van ruwvoeranalyses

Gepubliceerd op
10 oktober 2016

Veel melkveehouders laten hun partijen ruwvoer analyseren. Dit is niet alleen nodig om deel te kunnen nemen aan BEX, maar deze informatie is ook nuttig om het juiste rantsoen te kunnen samenstellen. Een ruwvoeranalyse is zinvol, omdat het bijdraagt aan een betere efficiëntie van bodem en vee binnen de bedrijfskringloop. Dit leidt uiteindelijk tot een besparing op voer- en bemestingskosten.

Optimaal rantsoen

Analyses van de verschillende partijen ruwvoer helpen om een gebalanceerd rantsoen te maken en de juiste hoeveelheid en soort krachtvoer te bestellen. In het rantsoen is 160 gram RE per kilogram droge stof echt ruim voldoende. Met een analyse kan je als melkveehouder beter sturen op de melkproductie, mineralenefficiëntie, maar ook op je voerkosten. Sturen van de melkproductie heeft effect op je opbrengsten en het benutten van de mineralen. Het juist afstemmen van mineralenhoeveelheden in het rantsoen zorgt ervoor dat overmaat en tekorten voor de dieren worden voorkomen. Hierdoor wordt de excretie van stikstof en fosfaat beheerst. Bovendien kun je als veehouder hierdoor je voerkosten beperken. Je gaat immers niet extra krachtvoer aankopen als dat niet nodig is.

Bodembeheer en bemesting

Kuilanalyses van gras moet laten zien wat bodem en bemesting voor grasgroei betekenen. Vooral de samenstelling van elementen in de eerste snede kan een indicatie zijn om de bemestingsstrategie en/of het bodembeheer aan te passen. Samen met bodemanalyses kunnen deze uitslagen knelpunten in bodembeheer en bemesting laten zien. Dat zorgt voor meer gerichte (bij)bemesting van percelen. Zo kan je bijvoorbeeld besluiten om gericht zwavel en/of kali (bij) te bemesten op enkele percelen of overgaan tot het telen van grasklaver op percelen met een lage NLV.

Kortom, een ruwvoeranalyse kan een nuttige bijdrage leveren aan het management. Dit kan in de praktijk zorgen voor een betere efficiëntie van bodem en veestapel én besparing van kosten.