Nieuws

Grasinzaaien als 'vanggewas' na mais

Gepubliceerd op
12 september 2022

Als gevolg van de droogte is de ruwvoervoorraad op veel bedrijven (te) krap en is extra ruwvoer meer dan welkom. Welk vanggewas kan ik dan het beste zaaien om mijn ruwvoertekort te kunnen aanvullen? Dit is dan ook één van de meest gestelde vragen op dit moment. Hierbij een aantal interessante opties voor een vanggewas.

Bladrogge

Met bladrogge is het mogelijk om eind maart een prima voederwaardeopbrengst te halen. Later oogsten betekent wel meer opbrengst, maar wordt de vochtvoorziening in de bouwvoor te laag wordt en kan daarmee de kieming van de mais in het gedrang komt. Ook heeft later oogsten een negatief effect op de voederwaarde.

Italiaans raaigras

Italiaans raaigras ontwikkelt zich snel en kan dit najaar en eventueel volgend voorjaar nog een snede gras geven die als ruwvoer aan het melkvee kan worden verstrekt. Bladrogge heeft het voordeel dat ook bij lagere bodemtemperatuur de groei doorgaat. Het voordeel van Italiaans raaigras is dat zelfs dit najaar mogelijk nog een lichte snede kan worden geoogst.

Kruidenrijk grasland

Nu de snijmais dit jaar vroeg van het land komt, kun je er als ondernemer ook voor kiezen om gras in te zaaien als ‘vanggewas’ na mais. Aangezien in de nieuwe GLB-regeling de biodiversiteit van grasland extra gewaardeerd gaat worden is het nu een goed moment om te kijken in hoeverre naast een graslandmengsel ook klavers en/ of een kruidenmengsels een optie zijn.

Snede(n) gras

De graspercelen die nu in aanmerking komen voor graslandvernieuwing kunnen dan volgend voorjaar als maisland worden ingezet. En van de bestaande graspercelen kan er in dit najaar nu er weer neerslag is gevallen nog één of twee sneden grasland geoogst worden.

Over de KringloopWijzer

De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL

Elke twee weken publiceert het project: Mijn KringloopWijzer, een tip. Met deze informatie kunnen ondernemers direct aan de slag in de praktijk.