Goed ontwikkelde vanggewas zorgt voor gezonde bodem_kringloopwijzer

Nieuws

Goed vanggewas zorgt voor gezonde bodem

Gepubliceerd op
2 oktober 2017

Verlies na de maisoogst geen tijd en start direct met het lostrekken van het land. Zeker op percelen waar de bodem door de oogst wat verdicht is, is het belangrijk de bodem los te trekken en daarna een vanggewas in te zaaien. Hierdoor heeft het gewas meer tijd om zich te ontwikkelen. Een goed ontwikkeld vanggewas is essentieel voor een gezonde bodem.

Ondanks dat de maisoogst vroeg van start ging, stagneerde de oogst een beetje de afgelopen weken. Door de wisselde weersomstandigheden rijpte het gewas minder snel af en waren de oogstomstandigheden op sommige percelen minder goed dan in eerste instantie werd gedacht. Nu de mais voor een deel in de kuil zit, valt het op dat er op veel percelen nog niet gestart is met het lostrekken van het land en het inzaaien van de groenbemester.

Het blijft onder alle omstandigheden belangrijk om het vanggewas op tijd in te zaaien. In deze periode kun je kiezen voor Italiaans raaigras of een graansoort. Bij Italiaans raaigras is 20 tot 25 kilogram zaaizaad per hectare nodig. Voor granen, afhankelijk van het graansoort, is 100 tot 180 kilogram zaaizaad per hectare wenselijk. Op dit moment wordt er op KTC De Marke geëxperimenteerd met vlinderbloemige bodembedekkers met als doel het bodemleven ook in het najaar en vroege voorjaar actief te houden.

Hoe vroeger het gewas de grond ingaat onder goede omstandigheden, hoe meer tijd het heeft om zich te ontwikkelen. Een goed vanggewas met een goed ontwikkelde beworteling bedekt de bodem in de winter en zorgt voor minder uitspoelingen van nutriënten. Dit komt ten goede aan de bodemstructuur en de organische stofopbouw van de bodem. De vastgelegde stikstof  kan dan weer gebruikt worden voor de mais in het volgende groeiseizoen. In de praktijk kan dat leiden tot een hogere maïsopbrengst of u kunt besparen op meststoffen voor maïs. In geval van besparing van meststoffen bij mais, kan deze extra stikstof benut worden op grasland. In beide gevallen zal de KringloopWijzer een betere benutting van de bodem laten zien.