Druijfmest uitrijden met water_ KringloopTIP

Nieuws

Drijfmest uitrijden met water

Gepubliceerd op
27 juni 2017

Verdun de drijfmest ook midden het seizoen nog met water. Zeker nu met deze aanhoudende droogte kan het toevoegen van water nog wat effectiever zijn en leiden tot een betere mineralenbenutting.

Voordelen van water toevoegen

In het voorjaar zie je het steeds meer dat drijfmest met sleepslangen naar het veld wordt getransporteerd en via een sleepvoet of zodenbemester wordt toegediend in het grasland. Om de mest goed verpompbaar te maken wordt er aan de mest water toegevoegd. Verdunnen met water maakt de mest niet alleen beter verpompbaar, maar kent ook nog andere voordelen. Zo vermindert de ammoniakemissie, zodat er meer stikstof beschikbaar blijft voor het gewas. Daarnaast is het water een goed transportmiddel voor nutrienten naar de plant. En bovendien zorgt extra water beter voor de vochtbehoefte van de plant. Zeker nu het erg droog is, is het toevoegen van extra water aan mest een groot voordeel. Het is dan ook nu in deze periode aan te bevelen te bemesten met sleepslangen en extra water.

Praktijkervaringen

Melkveehouders die hier ervaring mee hebben zijn erg enthousiast. Een Koeien & Kansen veehouder moest, wegens een kapotte tank, noodgedwongen de derde snede bemesten met sleepslangen. Dit beviel uitermate goed. En de kosten? Per toegediende kuub drijfmest liggen die weliswaar iets hoger, maar hier staan ook extra gewasopbrengsten tegenover. Voor bedrijven met voldoende ruwvoer leidt dit mogelijk tot kunstmestbesparing.