Nieuws

Drijfmest: 'Het bruine goud'

Gepubliceerd op
17 februari 2016

Het is 16 februari geweest en het mag weer; drijfmest uitrijden op grasland. Maar is het wel verstandig dit nu al te doen?

De hoeveelheid dierlijke- en kunstmest die jaarlijks mag worden gebruikt staat vast. Hoeveel gewas u met die mest kunt telen is afhankelijk van de wijze waarop het wordt ingezet. Het is met mest net als met euro’s u kunt het maar een keer uitgeven en dat moet zo rendabel mogelijk zijn. Wees dusl alert op de risico’s bij het uitrijden in de maand februari.

Loopt de temperatuur in februari op dan kan het goed gaan, maar krijgen we vorst dan zijn er verliezen. Een (zeer) vroege voorjaarsgift leidt zelden tot een hogere jaaropbrengst, terwijl het omgekeerde wel voorkomt. Wachten tot 1 maart verlaagt het risico en geeft een hogere jaaropbrengst, doordat er een betere benutting van stikstof plaatsvindt.