Compenseer rantsoen eerst met eigen geteeld voer- KringloopTIP

Nieuws

Compenseer rantsoen eerst met eigen geteeld voer

Gepubliceerd op
25 juli 2017

Ondanks de droogte is er op veel bedrijven een royale ruwvoervoorraad aanwezig. Naast voldoende kwantiteit ligt er ook voldoende kwaliteit. Nu is het de taak aan u als ondernemer dit gewonnen voer om te zetten in goede resultaten in de KringloopWijzer.

In de praktijk blijft het moeilijk om de het eigen geteelde ruwvoer goed om te zetten in een optimaal resultaat. Een reden waarom het niet optimaal loopt, zijn vaak de onderlinge verschillen in kwaliteit tussen de diverse graskuilen. Zelden zijn kuilen gelijk van kwaliteit. Ze verschillen niet alleen in VEM-waarde, maar ook in ruw eiwit, droge stof, waardoor ook DVE en OEB, suiker, ruwe celstof en verteerbaarheid. Deze verschillen maken het contrast tussen de kuilen alleen maar groter.

Eerste kuilen 2017 supergoed

Volgens Eurofins Agro zijn de eerste kuilen van dit jaar de ‘beste’ ooit. Nu is het aan de ondernemers om hier ook het beste uit te halen. Over de gehele linie zijn deze kuilen super smakelijk en is de verteerbaarheid goed, maar hebben sommige kuilen een wat hoger ruw eiwit.
De tweede en de derde gewonnen grassnede zijn van andere kwaliteit dan de eerste. Energie en suikers zitten er wederom in, maar de fractie aan ruw eiwit kan wel eens tegenvallen en op een lager niveau liggen. Het is nog even wachten wat de laatste snede brengt. Vaak krijgt deze het stempel "jongvee", terwijl het soms het meest dankbare product voor uw melkvee kan zijn.

Maak een plan

Maak op tijd een plan en zorgt dat u van verschillende kuilen kunt voeren, indien dat gewenst is.  Als uitgangspunt kiest u voor een zo constant mogelijk rantsoen door het jaar heen, waarbij u zo optimaal mogelijk gebruik maakt van producten van het eigen land.  Compenseren met eigen voeders levert de meest ideale situatie op voor de resultaten uit uw KringloopWijzer en is bovendien goed voor uw portemonnee.
Een knelpunt kan zijn dat het voeren van twee kuilen niet past binnen uw kuilopslagen.  Zo kan de voersnelheid te laag zijn om 2 graskuilen open te houden. Bewaring is dan een aandachtspunt voor de komende jaren. Kijk dan een kritisch naar uw huidige ruwvoeropslag.