Nieuws

Bewust een grassoort kiezen voor droogtegevoelige percelen

Gepubliceerd op
23 juni 2022

Dit groeiseizoen zitten we ruim boven het gemiddelde neerslagtekort. Daarmee zit 2022 in de top 5 droogste jaren tot nu toe. Dit betekent dat de concentratie van nutriënten in de bodem toe neemt. Een plant heeft tenslotte vocht nodig om de nutriënten op te nemen. Een tekort aan neerslag heeft dan ook een negatieve invloed op de grasoogsten. Kies bijvoorbeeld op perceel dit je niet kunt beregenen een droogte tolerant grasmengsel.

Jarenlang onderzoek toont aan dat grassoorten verschillend reageren op droogte en dat sommige soorten in staat zijn onder droge omstandigheden door te blijven
produceren. Een Deens onderzoek Radimax heeft grote verschillen aangetoond in droogtetolerantie van grassen. (Kijk hier naar de video) Deze tolerantie bestaat uit zowel bovengrondse als ondergrondse eigenschappen, waarbij de ene soort een betere bovengrondse tolerantie (rust, slaap, verdroging en de mate van vorming van een waslaag) heeft, een andere soort een betere ondergrondse tolerantie (wortelmassa en snelle wortelgroei).

Kruising van gewenste eigenschappen

Engels Raaigras staat bekend om haar goede verteerbaarheid en voederwaarde, de smakelijkheid en de snelle groei in het voorjaar. De rietzwenkgrassen waarderen we om de hoge droge stofopbrengst, goede wortelontwikkeling, droogtetoleranties. Echter de voederwaarde (verteerbaarheid) wint het niet van een Raaigras. In deze grasmengsels zijn de gewenste genetische eigenschappen van Raaigrassenen Rietzwenkgrassen gekruist.

Door de diepe beworteling dragen deze grassoorten meer bij aan de opbouw van organische stof in de bodem en daarmee ook aan het waterbufferend vermogen. Ook de nutriƫntenopname is beter, waardoor er minder uitspoeling optreedt. In tijden van droogte, hetgeen steeds vaker voorkomt in Nederland, is de keuze voor deze grassoorten een optie. Ze zijn vooral het overwegen waard op droogtegevoelige maaipercelen of veldkavels die niet beregend kunnen worden.

gras.jpg

Resultaten in beeld

Resultaten beworteling van de grassoorten uit de proef:

  • Links een Engels raaigras die 13 maanden in een 125 cm diepe met zandgrond gevulde koker heeft geworteld. Deze grassoort bereikte een wortellengte van 75 cm.
  • Midden een grasmengsel met Engels raaigras en Rietwenkgras.
  • Recht een Rietzwenkgras die onder dezelfde omstandigheden een diepte van 125 cm bereikte.

    Over de KringloopWijzer

    De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL