Bepaal zelf optimaal overgangsrantsoen

Nieuws

Bepaal zelf optimaal overgangsrantsoen

Gepubliceerd op
17 november 2016

Nu de meeste koeien op stal staan is het belangrijk het juiste winterrantsoen samen te stellen. De definitieve overgang van zomer naar winterrantsoen kost altijd wat energie. Aan de hand van de aanwezige kuilanalyses wordt berekend wat het optimale rantsoen is. De resultaten van de nieuw ingekuilde snijmais zijn vaak nog niet voor handen. Als deze gegevens bekend zijn kan het definitieve winterrantsoen verstrekt worden na een passende overgangsperiode.

De resultaten van de voorkuilen zijn bij het samenstellen van het rantsoen op het bedrijf aanwezig. Deze kuilen zitten al langer en zijn gewoon stabiel. De verschillen die er zijn binnen de verschillende  bedrijven  in de praktijk zijn vaak terug te voeren op een kwestie van ‘moeten’ of ‘mogen’.
Moeten de koeien meteen gewend zijn aan het rantsoen en direct goed produceren, of krijgen ze de ‘normale’ gewenning periode van 14 dagen die een pens nodig heeft.

Rustig opbouwen of volop produceren

Indien de koeien direct optimaal ‘moeten’ produceren betekent dit vaak  dat de koeien 0,5 kilogram eiwit concentraat meer krijgen dan echt nodig is. Bij ‘mogen’ blijft deze halve kilogram weg, en komt de efficiëntie iets later vanuit de koe zelf.

Deze halve kilo per koe per dag maakt op één dag niet veel. Over 100 melkgevende koeien gedurende 180 dagen echter wel. Het gaat dan in totaal om 9000 kilogram eiwitrijk en fosfaatrijk voer. Dit betekent een extra aanvoer van 3150 kilogram ruw eiwit en 124 kilogram fosfaat. Hier staat, indien er sprake is van ‘moeten’,  geen extra melkproductie tegenover.

Optimale benutting stikstof en fosfaat

De koe is uitstekend in staat om eiwit uit een rantsoen te benutten. De pens en de interne N stromen zijn hierop afgestemd. Dit geldt ook bij een hoge melkproductie. De koeien moeten echter trainen om een goed resultaat neer te zetten.
De koe vindt het niet erg als u haar 125 procent van haar behoefte geeft, maar u als ondernemer maakt extra kosten en realiseert een slechter resultaat in de KringloopWijzer.
Het is verstandiger om als manager juist te sturen op een beter benutting van stikstof- en fosfaat, wat uiteindelijk leidt tot een beter resultaat op meerdere fronten.

De keuze is aan u? Gaat u voor het ‘moeten’ met de nadelen en de stress als de productie er niet komt, of gaat u voor het ‘mogen’ met de voordelen en de rust bij een optimale productie!