Stikstofbodemoverschot 9 procent lager dan de norm

Nieuws

Stikstofbodemoverschot 9 procent lager dan de norm

Gepubliceerd op
3 mei 2016

Zo’n 250 Achterhoekse melkveehouders hebben zich de afgelopen drie jaar actief bezig gehouden met een efficiënte mineralenbenutting om de bodemvruchtbaarheid en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren. De eerste resultaten van de deelnemers over de periode 2013-2015 aan het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers zijn positief. Gemiddeld realiseren zij 9% minder stikstofbodemoverschot dan de maximaal toelaatbare norm.

Dit blijkt uit een uitgebreide analyse van alle KringloopWijzers over de aflopen drie jaar van de deelnemers. De KringloopWijzer is hierbij een hulpmiddel dat de kringloop van stikstof en fosfaat op bedrijfsniveau in beeld brengt op het gebied van vee naar mest, van mest naar bodem, van bodem naar gewas en van gewas naar vee. Bij elke stap gaan er mineralen verloren die door de KringloopWijzer zijn berekend. Als de veehouder zich in het management richt op het beperken van verliezen zijn er meer mineralen beschikbaar voor de productie van melk en voer. Dit is zowel milieutechnisch als bedrijfseconomisch interessant.  

Stikstofbodemoverschot onder toelaatbare norm

Gerjan Hilhorst van Wageningen UR, heeft ruim 200 KringloopWijzers geanalyseerd waaruit naar voren komt dat de deelnemers positieve resultaten hebben geboekt op het gebied van bodem- en vee benutting. De stikstofverliezen en fosfaatoverschotten op de melkveebedrijven zijn fors gedaald. In de jaren 2013-215 bedroeg het stikstofbodemoverschot op de ruim 200 deelnemende bedrijven gemiddeld 127 kilogram per hectare. Dit is 9 procent lager dan maximale toelaatbare norm van 139 kilogram per hectare. Bij deze norm wordt de nitraatdoelstelling van 50 mg/ liter gerealiseerd. Deze norm is grond en gewas specifiek. Op kleigrond voldoet al 92 procent en op zandgrond 44 procent van de bedrijven aan de norm voor stikstofbodemoverschot. Dankzij het goede groeizame jaar in 2014 waren de gewasopbrengsten hoog en lag het overschot in dat jaar 30 procent lager dan de norm. In 2013 en 2015 lag het overschot iets boven toegestane norm.

Werken aan nieuwe uitdagingen

Voor de komende jaren ligt de uitdaging binnen het project in het verlagen van het stikstofbodemoverschot op  zandgrond en het produceren van meer melk per kilogram fosfaatexcretie.

Meer melk per kilogram fosfaat is te realiseren door te sturen op het verhogen van de levensproductie,  levensduur en melkproductie, aandacht voor diergezondheid en vruchtbaarheid, minder jongvee houden, verder optimaliseren van rantsoen, verlagen fosfaatgehalte in het rantsoen en  aandacht voor fosfaatgehalte in krachtvoer en bijproducten.

De grote verschillen tussen de bedrijven laten zien dat er op verschillende bedrijven nog veel te verbeteren is.